+ Yorum Gönder
Eğitim - Yabancı Dil Kategorilerinden 23 Nisan İle İlgili İngilizce Yazı Makalesini Okumaktasınız.
 1. Swift
  Bayan Üye  23 Nisan İle İlgili İngilizce Yazı


  23 Nisan İle İlgili İngilizce Türkçe Kompozisyon Örneği
  23 Nisan Hakkında İngilizce Kompozisyon Örnekleri
  23 Nisan Konulu İngilizce Türkçe Kompozisyon

  Not: Türkçe cümlenin devamında gelen ingilizce cümle çevrilmiş halidir.

  Related Thematic Essay Essay April 23-April 23

  Atatürk'ümüz 23 Nisan gününü bayram yapalım diye biz çocuklara armağan etmiştir. Atatürk'ümüz April 23 the day of the feast that we do have a gift for children.

  Meclisimiz Kurtuluş Savaşı'nın en ateşli günlerinde açılmıştır. Meclisimiz the hottest days of the War of Independence was opened. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun içine düştüğü durumu düşmanlarımızın yurdumuzu paylaşmak için topraklarımıza nasıl üşüştüklerini ve Atatürk'ün Samsun'a Amasya'ya Erzurum'a ve Sivas'a hangi zor şartlarda gittiğini hepiniz biliyorsunuz. First World War defeated the Ottoman Empire fell into the situation to share the lands of our enemies our country and how Atatürk in Samsun Amasya Erzurum and Sivas which you all know going in difficult conditions. Mustafa Kemal Atatürk düşmanı topraklarımızdan ancak savaşarak atacağımıza inanıyordu. Mustafa Kemal Ataturk the enemy of our land but believed that we will fight. Bu nedenle ülkemizin ileri gelenlerini bir meclis çatısı altında toplamak için var gücüyle çalıştı. For this reason the leaders of our country with full force to gather under the umbrella of a council worked. 23 Nisan 1920 günü Atatürk'ün bunu başardığını görüyoruz. Atatürk has been able to see this on April 23 1920. Padişah İstanbul'da milletin vekilleri ise Ankara'da idi. If the representatives of the Sultan in Istanbul the nation was in Ankara. Artık padişahın hiçbir etkinliği kalmamıştı. Now no activity was left of the sultan. Çünkü bu millet kendi egemenliğini bir daha tek adamlara kaptırmak niyetinde değildi. Because this nation its sovereignty did not intend to give free rein to a more single men. Bütün kararları meclis veriyor ve padişahı devreden çıkarıyordu. All decisions and allows the council was making off the sultan. Sonunda Kurtuluş Savaşımız kazanılmış Milli Egemenlik ise padişahın elinden alınıp milletimize verilmişti. Liberation war is finally won the National Sovereignty of the Sultan's hands were taken and given to our nation.

  Ulusal kelimesi Ulus'tan türemiştir. The word is derived from the National Ulus. Ulus aynı zamanda Millet kelimesinin de karşılığıdır. Nation as well as the equivalent of the word nation. Aralarında dil duygu ülkü gelenek ve görenek birliği olan insanlar topluluğuna ulus ya da millet diyoruz. Between language emotions ideals traditions and customs union of the community nation people nation or call. Egemenlik ise; hakim olma yönetme gücünü elinde bulundurma anlamına gelir. Sovereignty is possession possession of means to manage the power in his hand.

  Öyleyse Ulusal Egemenlik sözlerinden şunları anlayabiliriz: Ulusu meydana getiren insanların yönetme yetkisini bütünüyle elinde bulundurmasıdır. So you can understand the words of National Sovereignty: the people that make up the nation managing the presence of authority in the hands of entirely. Elbette ki bir ulusu meydana getiren bütün fertlerin yönetici olması düşünülemez. Of course all the individuals that make up a nation can not be considered to be the administrator. Ulus yani millet yetkisini vekilleri aracılığı ile kullanmaktadır. Nation the nation's authority by using proxies. Kim bilir belki de gelecekte milletimiz kendisine vekil olmak için bizlere de yetki verebilir. Who knows maybe in the future our nation it also may authorize a proxy to us.
 2. Kayıtsız Üye

  Cevap: 23 Nisan İle İlgili İngilizce Yazı


  Fena deyil+ Yorum Gönder

23 nisan ile ilgili ingilizce şiirler

23 nisan ile ilgili yazı

23 nisanla ilgili ingilizce şiirler

ingilizce 23 nisan şiirleri

23 nisan ile ilgili ingilizce sözler

23 nisanla ilgili yazı