+ Yorum Gönder
Eğitim - Trafik Kategorilerinden İpek Yolu Nerede Başlar Ve Nerelerden Geçer Makalesini Okumaktasınız.
 1. Selim
  Administrator  İpek Yolu Nerede Başlar Ve Nerelerden Geçer


  İpek yolu, ilkçağdan yakınçağa kadar önemli bir ticaret yoluydu. Birçok savaşa sebep olması İpek yolunun önemini daha açık göstermektedir. İpek yolu Çin’in en uç noktasından başlayıp Anadolu’nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul’da birleşen ve oradan da Avrupa’nın içlerine giden bu yol boyunca, yükleri taşıyan kervanlar sadece ticaretin gelişmesini değil, Asya ile Avrupa arasında günümüzde de izleri görülen kültür alışverişini de sağlamıştır. Bu sebeple Asya ile Avrupa devletlerinin Pazar yeri haline gelmiştir.
  İpek yolu, ortaçağda Antalya’dan başlayıp Gaziantep üzerinden İran ve Afganistan’a kadar uzanan bir yoldur. Yakın çağlara doğru ipek yolu hem uzun mesafeli bir yol haline gelmiş hem de bir çok ülkeden geçen bir ticaret yolu olmuştur. 2. AYFER
  Bayan Üye

  Cevap: İpek Yolu Nerede Başlar Ve Nerelerden Geçer


  İpek yolu, ilk çağlarda bir çok savaşa sebep olmuş bir ticaret yoludur. Bu yolun geçtiği illerde ekonomi gelişir ve büyürdü. İpek yolunu gösteren harita aşağıdaki gibidir.

  Eklenti 9591+ Yorum Gönder