+ Yorum Gönder
1. Sayfa 1234 SonuncuSonuncu
Eğitim - Tarih Kategorilerinden Göktürk Devleti Hakkında Kısa Bilgi Makalesini Okumaktasınız.
 1. Ruhsar
  Bayan Üye  Göktürk Devleti Hakkında Kısa Bilgi


  Göktürk Devletleri Hakkında Bilgiler

  göktürk devleti haritası.jpg

  I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-659)

  Göktürk Devleti Asya Hun Devleti'nden sonra Orta Asya'da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Türk adını ilk defa siyasi manada bir devlet adı olarak kullanmışlardır.Göktürk Devleti 552'de Orta Asya'daki Avar hakimiyetine son veren Bumin Kağan tarafından Ötügen merkez olmak üzere kurulmuştur. Mukan Ka-ğan ve İstemi Kağan dönemlerinde sınırlarını sürekli genişleten Göktürkler, bu dönemde Orta Asya'nın en güçlü devleti olmuşlardır. Tarihte bütün Türklerin bir bayrak etrafında toplandıkları ikinci dönem Göktürk-ler dönemi olmuştur.
  Göktürkler, ipek Yolu hakimiyeti için Sasani Devleti'ne karşı Bizans, Bizans'a karşı ise Sasanilerle itti-fak yaparak hakimiyetini devam ettirmek istemişler-dir.
  İç çekişmeler sonucunda Göktürk Devleti 582'de Do-ğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu Göktürkleri 630'da, Batı Göktürkleri ise 659'da Çin haki-miyeti altına girmesiyle I. Göktürk Devleti yıkılmıştır.


  II. GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ (681-745)


  l. Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra yaklaşık 50 yıl Çin hakimiyeti altında kalan Türkler, Kutluk İlteriş Kağan önderliğinde II. Göktürk Devleti'ni kur-muşlardır. Vezir Tonyukuk'un çalışmalarıyla devlet kısa sürede toparlanmış ve tekrar Çinlilerle mücadele etmeye başlamıştır. Devlet merkezi Karakurum'a ta-şınmıştır. Kutluk Kağan'dan sonra devletin başına Kapgan Kağan geçmiş ve bu dönemde Çin ile müca-deleler artmıştır.
  Bilge Kağan ve Kültigin dönemi II. Göktürkler'in en parlak dönemi olmuştur. 731'de Kültigin'in, 734'de de Bilge Kağan'ın ölümüyle devlet taht kavgaları sonu-cunda zayıflamış ve diğer Türk boylarından olan Basmiller, Karluklar ve Uygurlar tarafından 745'de yı-kılmış ve yerine Uygur Devleti kurulmuştur.


  Göktürklerin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

  - Tarihte Türk adını taşıyan ilk devlettir.

  - İslamiyetten önce kurulan Türk devletleri içinde en geniş sınırlara sahip ve en güçlü olanıdır.

  - Göktürkler Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağlamışlardır.

  - Gelişmiş bir yazı ve takvim kullanmışlardır.

  - Orta Asya’da yaşayan Türklerin Bizans’la ilişkileri Göktürkler zamanında başlamıştır.

  - Göktürklere ait Orhun Kitabeleri, Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı eserleridir.

  - Kendisinden sonra gelen Türk devletlerine her türlü imkansızlık içinde dahi bağımsızlıklarını elde etme ve koruma ilhamı vermiştir. 2. Ruhsar
  Bayan Üye

  Cevap: Göktürk Devleti Hakkında Kısa Bilgi


  Göktürk Devleti Haritası

  göktürk devleti haritası1.jpg

  GÖKTÜRK DEVLETİ'NİN TÜRK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ:


  1) Tarihte ilk defa Türk adıyla kurulan devlet, Göktürk Devleti'dir.
  2) Orhun Anıtlarını dikerek (II.Göktürk zamanında) Türk tarihi ve Türk edebiyatının ilk yazılı kaynaklarını olusturmuslardır.
  3) Milliyetçilik duygusu, Fransız ihtilalinden 1000 yıl önce Göktürkler döneminde en yüksek seviyede yasanmıstır.
  4) Asya Hun Devleti'nden sonra Türkleri tarihte ikinci defa tek bayrak altında toplamayı basarmıslardır. 3. Kayıtsız Üye

  Cevap: Göktürk Devleti Hakkında Kısa Bilgi

  çok teşekkürler performans ödevimdi 4. Kayıtsız Üye

  Cevap: Göktürk Devleti Hakkında Kısa Bilgi

  göktürk devleti için çok teşekkürler çok yardımcı oldunuz tşk

 5. Kayıtsız Üye

  Cevap: Göktürk Devleti Hakkında Kısa Bilgi

  saolun çok ama çok yardım etinizzz.................... B)

 6. Kayıtsız Üye

  Cevap: Göktürk Devleti Hakkında Kısa Bilgi

  çok güzeldi beğendim çok hoşuma gitti en güzel site ilan ediyorum.

 7. Kayıtsız Üye

  Cevap: Göktürk Devleti Hakkında Kısa Bilgi

  çok iyi ve mersi diyorum allah yardımcınız olsun

 8. Kayıtsız Üye

  Cevap: Göktürk Devleti Hakkında Kısa Bilgi

  madde madde var ama az yaa

 9. Kayıtsız Üye

  Cevap: Göktürk Devleti Hakkında Kısa Bilgi

  çok güzel çok işime yaradı teşekkürler bayıldımmmm

 10. Kayıtsız Üye

  Cevap: Göktürk Devleti Hakkında Kısa Bilgi

  çok güzel bi site çok yardımcı oldu

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 1234 SonuncuSonuncu

göktürk devleti

göktürk devleti hakkında kısa bilgi

göktürk devleti hakkında bilgi

göktürkler

göktürkler hakkında bilgi

göktürkler hakkında kısa bilgi