+ Yorum Gönder
Eğitim - Tarih Kategorilerinden 1.Dünya Savaşının Sebebleri Ve Sonuçları Makalesini Okumaktasınız.
 1. SeLisYuM
  Bayan Üye  1.Dünya Savaşının Sebebleri Ve Sonuçları


  1.Dünya Savaşının Nedenleri
  1.dünya savaşının nedenleri ve sonuçları

  1.Dünya Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları

  1.Dünya Savaşının Sonuçları  Nedenleri:

  '1 Birinci Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları' Nedir açıklaması 391 anlamı- ham Madde ve sömürge arayışı.

  İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet.

  silahlanma yarışının hızlanması.

  Fransız ihtilalinin getirdiği milletçilik akımının etkisi.

  Fransızların alsos-loren bölgesini Almanlardan geri almak istemesi.

  devletlerarası bloklaşma.

  Avusturya’nın ve Rusya’nın balkanlar üzerindeki çıkar çatışmaları.

  siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya’nın siyasi dengeleri değiştirmesi.

  Üçlü ittifak:

  Almanya, Avusturya-Macar imparatorluğu, İtalya (1915'e kadar), Bulgaristan, Osmanlı devleti

  Üçlü itilaf:

  İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya (1915'ten sonra), Sırbistan, Japonya, Romanya, Portekiz, a.b.d. brezilya, Yunanistan

  '1 Birinci Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları' Nedir açıklaması 391 anlamıOsmanlı devletinin savaşa girmesi

  Osmanlı devleti önce tarafsızlığını ilan etti. Almanya Osmanlı’nın jeopolitik konumundan yararlanarak yeni cephelerin açılmasını sağlamak ve halifelik sıfatından yararlanmak için savaşa girmesini istedi.

  İtilaf devletleri Osmanlı devletinin savaşa girmemesi için kapitülasyonların kaldıracağını ve maddi yardım yapılacağını açıkladı. İttihat ve terakki yönetimi Almanların savaşı kazanacağını ve kaybedilen Toprakların geri alınacağını düşünerek kapitülasyonların tek yanlı olarak kaldırıldığını ilan etti. Midilli ve yavuzlu adı verilen alman gemileri Rus limanlarını bombaladılar. Bu olay sonucunda Osmanlı savaşa girmiş oldu.

  1. dünya savaşı'nda Osmanlı devleti'nin savaştığı cepheler

  Kafkasya cephesi:

  Osmanlı devleti doğu Anadolu’da Ruslarla savaştı. Ruslar 1914 yılının aralık ayında doğu ana doluya saldırdı. Enver paşanın yönettiği karşı taarruz, şiddetli soğuklar yüzünden başarısız oldu. Bu nedenlerden dolayı Sarıkamış ve yöresinde Askeri birliklerimiz çok kayıplar verdi.

  1916 yılında muş ve Trabzon’u ele geçirdi. Ancak Çanakkale savaşlarından sonra gönderilen Mustafa kemal, muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı.1917 Rus ihtilali, Kafkas cephesi'nde savaşın durmasına neden oldu.

  Kanal cephesi:

  Osmanlı Devleti, Mısır'da yeniden egemenlik kurmak ve Süveyş kanalı'nı ele geçirmek amacındaydı. Bu kanal Osmanlılar tarafından alınırsa, İngilizlerin, sömürgeleriyle olan bağlantısı kesilecek ve oralara n aldığı Asker ve malzeme desteği önlenecekti.

  Bu yüzden Osmanlı Almanya’nın etkisiyle İngilizlerin Elinde bulunan Süveyş kanalı'na bir saldırı düzenledi.(1915) ancak gerekli önlemler alınmadan, hazırlıksız olarak yapılan savaşta İngiliz birlikleri karşısında başarılı olamadı. İngilizler, Sina yarımadası'nı ele geçirerek Suriye sınırına dayandı (1916)

  Hicaz ve yemen cephesi:

  NusRet mAyın gemisiBir kısım Osmanlı birlikleri kutsal yerleri korumak için bu bölgede İngilizlerle çarpıştı.

  Ancak Sina’da gerek çölün olumsuz koşulları gerekse güçlü İngiliz kuvvetleri karşısında bir sonuç alınamadı.

  Osmanlı devleti bu cephede, İngilizler Veonların kışkırttığı Araplarla mücadele etmek zorunda kaldı. Bu cephede İngiliz üstün duruma geçti. 2. BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: 1.Dünya Savaşının Sebebleri Ve Sonuçları


  1. Dünya savaşının en büyük sebebi sanayi devrimi ile meydana gelen ham madde isteğidir. Sırf ham madde için bir çok devleti güçlü devlet sömürgesi altına almıştır. Sonuçta ise İtilaf devletleri kazanmıştır ve kazanan devletler büyürken kaybedenler ekonomik ve sosyal bir çok sorunla yüz yüze gelmiştir.+ Yorum Gönder