+ Yorum Gönder
Eğitim - Tarih Kategorilerinden Birinci Dünya Savaşını Bitiren Antlaşmalar Makalesini Okumaktasınız.
 1. PelinSu
  Bayan Üye  Birinci Dünya Savaşını Bitiren Antlaşmalar


  1. dünya savaşından sonra imzalanan savaşlar
  1.Dünya Savaşı Antlaşmaları
  1-Versailles(Versay) (28 Haziran 1919)

  Versay Antlaşması Almanya ile imzalanmıştır.

  Bazı Maddeleri:

  1-Almanya Alses bölgesi ve Saar bölgesini Fransa’ya; deniz aşırı bölgelerini İngiltere, Fransa, Belçika ve Japonya’ya bıraktı.
  2-Danzig serbest bölge olarak kabul edildi.
  3-Almanya Avusturya ile birleşmemeyi garanti etti.
  4-Almanya Yugoslavya ve Çekoslovakya’yı tanıdı.
  5-Askerlik mecburi olmaktan çıkarıldı
  6-Kiel Kanalı ve Alman nehirleri uluslararası hale getirildi.
  7-Almanya ekonomik yükümlülüklere uyacağını ve savaş tazminatını vereceğini kabul etti.

  Önemi:

  1-İngiltere en güçlü rakibinden kurtuldu
  2-Almanya uzun süre savaşamayacak hale getirildi
  3-Antlaşma hükümlerini uygun bulmayan Almanya II. Dünya Savaşının çıkmasında etkili oldu
  4-Alman sömürgeleri İngiltere, Fransa, Belçika ve Japonya arasında paylaşıldı.

  2-Saınt Germaın (10 Eylül 1919)
  Bu antlaşma Avusturya ile imzalanmıştır.
  Bazı Maddeleri:
  1-Avusturya Macaristan, Yugoslavya ve Çekoslovakya’yı tanıdı
  2-Almanya ile birleşmemeyi garanti etti
  3-Malubiyetin gerektirdiği yükümlülükleri kabul et-ti.
  NOT: Avusturya’nın denizle bağlantısı kesildi.

  3-Neuilly Antlaşması (27 Kasım 1917)
  Bu antlaşma Bulgaristan ile imzalanmıştır.
  Bazı maddeleri:
  1-Bulgaristan Gümülcine ve Dedeağaç’ı Yunanistan’a; Dobruca’yı Romanya’ya bıraktı.
  2-Malubiyetin getirdiği yükümlülükleri kabul etti.
  3-Ordu 25.000 ile sınırlandırıldı.
  NOT: Bulgaristan’ın Ege ile bağlantısı kesildi.

  4-Trianon (Triyanon)Antlaşması
  (6 Haziran 1920)
  Macaristan’daki rejim değişikliği nedeniyle bu antlaşmanın imzalanması gecikmiştir. Macaristan bu antlaşma ile bağımsız bir devlet olarak tanınmakla beraber denize çıkışı olmayan küçük bir devlet haline gelmiştir.
  NOT: Macaristan’a malüb devlet muamelesi yapılmıştır.

  Barış Antlaşmalarının Özellikleri:
  1-Yeni devletler kuruldu
  2-Askeri ve ekonomik sınırlamalar getirildi
  3-Sınırlar değiştirildi. 2. BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Birinci Dünya Savaşını Bitiren Antlaşmalar


  1. Dünya savaşı, itilaf ve ittifak devletleri arasında gerçekleşmiştir. öyle çok devlet katılmıştır ki bu savaşa dünya savaşı ismi verilmiştir. Bu savaşı kaybeden grup ise ittifak devletleri olmuştur. Savaşı kaybedenler ile kazananlar arasında bir çok antlaşma olmuştur. Bu anlaşmaları arkadaşımız ayrıntılı olarak paylaşmıştır.+ Yorum Gönder

1.dünya savaşını bitiren antlaşmalar

1. dünya savaşını bitiren antlaşmalar

1.dünya savaşını bitiren antlaşmaların ortak özellikleri

birinci dünya savaşını bitiren antlaşmalar

1.dünya savaşını bitiren antlaşma

Birinci Dünya savaşını bitiren antlaşma