+ Yorum Gönder
Eğitim - Tarih Kategorilerinden İstanbulun Fethinin Sonuçları Makalesini Okumaktasınız.
 1. Kezban
  Bayan Üye  İstanbulun Fethinin Sonuçları


  İstanbulun Fethinin Sonuçları Osmanlı Açısından
  İstanbulun Fethinin Sonuçları Dünya Açısından

  İstabul Fethin Sonuçları
  1. Türk Tarihi Açısından Sonuçları
  Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı.
  Başkent Edirne’den İstanbul’a taşındı.
  Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’ni tamamladı, Yükselme Dönemi’ne geçti, imparatorluk aşamasına ulaştı.
  Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
  Karadeniz ticareti Osmanlıların eline geçti.
  II. Mehmet “Fatih” unvanını aldı.
  Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma umutları kalmadı. Osmanlıların Avrupa’daki ilerlemeleri kolaylaştı.
  2. Dünya Tarihi Açısından İstanbul2un Fethinin Sonuçları
  Asya ile Avrupa arasındaki önemli kara ve deniz ticaret yolları, İstanbul Boğazı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların denetimine geçti. Bu durum Avrupalıların Coğrafi Keşifleri başlatmalarında etkili oldu.
  Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmp.) yıkıldı.
  İstanbul’dan kaçan bilginler İtalya’ya gitmişler, bu da Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırladı.
  Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı, bu durum Avrupa’da feodalitenin (derebeyliğin) zayıflamasında ve krallıkların güçlenmesinde etkili oldu.
  Venedik-Ceneviz ticare
  ti olumsuz yönde etkilendi.Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı.  İstanbul Fetih Nedenleri ne de kısaca bir göz atalım

  Fethi’nin Nedenleri
  1. Osmanlı toprakları arasında kalan Bizans’ın Osmanlıların sınır güvenliğini tehlikeye düşürmesi
  2. Bizans’ın Anadolu beyliklerini ve Osmanlı şehzadelerini Osmanlıya karşı kışkırtması
  3. Bizans’ın Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması ve Osmanlı Devleti’nin güvenliği açısından tehlike oluşturması
  4. Peygamberimizin müjdesi
  5. Bizans’ın haçlıları Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması
  6. Avrupalı devletlerin Türkleri Balkanlardan çıkarma ümitlerine son verilmek istenmesi
  7. Türklerin Avrupa içlerine ilerleyişinin kolaylaştırılmak istenmesi
  8. İstanbul’un jeopolitik konumu ve önemli ticaret yolları üzerinde olması 2. Seher
  Üye

  Cevap: İstanbulun Fethinin Sonuçları


  Bu fetihten sonra Orta Çağ kapanmış ve yeni çağ başlamıştır.Osmanlı devleti artık bir imparatorluk olmuş ve toprakları hızla çoğalmıştır.Avrupa devletleri birlik içinde hareket etmeye başlamış ve coğrafi keşifler olmuştur. 3. Kayıtsız Üye

  Cevap: İstanbulun Fethinin Sonuçları

  Diycemki sen kimsin ogilim+ Yorum Gönder