+ Yorum Gönder
Eğitim - Sözel Bölge Kategorilerinden Teknoloji İle İlgili Kompozisyonlar Makalesini Okumaktasınız.
 1. Ruhsar
  Bayan Üye  Teknoloji İle İlgili Kompozisyonlar


  Teknoloji Hakkında Kompozisyon
  Teknolojiyle İlgili Kompozisyon
  Teknoloji Hakkında Kompozisyon


  TEKNOLOJİ

  Teknoloji, bilimin teknik yönden ilerlemesidir. İnsan aklını ve hayatını güçlendirmek için sürekli gelişmektedir.

  Teknolojinin geçmişten bugüne kadar birçok olumlu katkıları olmuştur. Eğitime, bilime, sanayiye ve ticarete yönelik etkileri vardır. Bir ülkenin gelişmişliğini de belirlediği için ayrı bir önem taşımaktadır. Gelişmişliği belirlediği için ülkeler arası bir rekabet de söz konusu olmaktadır. Hem ekonomik hem de askeri yönden üstünlük sağlayacağı için büyük önem taşımaktadır. Teknolojik gelişmeleri takip eden ülkeler diğer ülkeler üzerinde de bir hakimiyet kurmuş olmaktadır. Atatürk bir konuşmasında cumhuriyet öncesi geri kalmışlığın nedeninin bilim ve teknolojiden ayrılmak olduğunu saptamış ve uygar, çağdaş kakınmış bir ulus olabilmek için bilimin önemli olduğunu vurgulamıştır.

  Teknoloji bilimin gelişmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Hayatımızı her alanda kolaylaştırmıştır. Mesela internet sayesinde birçok bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmekteyiz.

  Bilim ve teknoloji artık insan hayatının olmazsa olmazı haline gelmiştir. Teknolojik gelişmeler, hayatı daha da kolay kılmakta ve yaşam kalitesini artırdığı için hayatımızda önemli bir yer edinmiştir. 2. Ruhsar
  Bayan Üye

  Cevap: Teknoloji İle İlgili Kompozisyonlar


  Teknoloji hakkında Kompozisyon  Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, depolanmasında, işlenmesinde, lar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir Bilişim teknolojisi iletişim ve bilgisayar sistemleriyle bağlanabilen bilgi hizmetlerinin tamamı için kullanılan bir kavramdır Bilişim teknolojisinin 4 temel kategorisi bulunmaktadır:

  • Yazılım

  • Ekipmanlar

  • Donanım

  • Hizmetler

  Bilişim teknolojileri reform nitelikli değişimlere neden olmaktadırlarBu teknolojiler, ülkelerin birinci veya uçuncu sınıf olmalarını belirleyecek kadar büyük bir öneme sahiptirler Bilişim teknolojileri vasıtasıyla bilgiler istenilen noktalara geleneksel yollardan milyonlarla ifade edilebilecek bir oranda daha hızlı ulaştırılabilmektedir Bilişim toplumunun yolunun açılması ve gerçekleşmesi, "içerik" (bilgi) ve ''teknoloji"nin (bilgi teknolojisi) bütünleşmesiyle sağlanacaktır Bilişim teknolojisinin altyapısı bilgisayar ve diğer iletişim araçlarına dayanır ancak bu teknolojide insani unsuru yok sayılamaz Bu teknolojiyi yarısı donanım, yarısı yazılımdan oluşan bir elmaya benzetirsek; insanı da bu elmanın oluşumunu sağlayan özsuya benzetebiliriz Zira donanımın da yazılımın da geliştirilmesi insanın yaratıcılığına ihtiyaç duymaktadır Bu teknolojiler esasen insan aklının yansımasından başka bir şey değildirler Bilişim teknolojisi, yaşamımızın her alanında her türlü işimizin yapılmasında bize yardımcı olmakla beraber bizi birçok angaryadan da kurtarmaktadır Yani bize özümüze daha fazla zaman ayırma ve yoğunlaşma imkânı ermektedir Buna imkân bulmuş insan zekâsının daha neler başarabileceğini hayal etmek bile gerçekten zordur Bilişim teknolojisi diğer bütün disiplinler ile ilgidir ve bunun neticesi olarak çok farklı biçimlerde uygulanarak bize sınırsız bir etki ve gelişme olanağı sunuyor Bilişim teknolojileri, bilişim toplumunun hammaddesi olan bilgiye istenildiği zaman ve mekânda hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar Bununla da yetinmeyip sürekli olarak yeni bilgilerin üretilmesine aracılık ederler Bu teknolojilerle birlikte toplum yeniden şekillendirilmektedir Tarım toplumunda dönüşümün motoru saban, sanayi toplumunda buhar makinesi, bilişim toplumunda ise bilgisayardır Bilgi akış hızının artması beraberinde, bilim, teknoloji ve üretim üçgenin çevrimim hızlandırmaktadır Bilişim teknolojileri yeni ekonomik yapının dinamiğini oluşturmaktadır

  Bilişim teknolojileri ekonomik yapı üzerindeki büyük bir dönüşüm başlatmıştır Öncelikle, ekonomik faaliyetlerin küreselleşmesine olanak tanımışlardır Bu teknolojilere yapılacak yatırımlar ulusal ölçekli ekonomilerin büyüme oranlarını ve diğer bütün sektörlerini etkiler Firmaların iç verimlilik oranlarını yukarı trende sokarken, dış çevreleriyle de ilişkilerinde yeni mekanizmalar içine girmelerine neden olmaktadırlar Böylece iç ve dış süreç ayrımları ortadan kalkmaya yüz tutmaktadır Firmalar, bilişim teknolojileriyle sağladıkları esneklikle maliyetlerini düşürmekte ve küresel ölçekli rekabetlere girişebilmektedirler Etkilerine baktığımızda iletişim, bilişim ve genel yayıncılık alanlarında meydana getirdiği "yakınsama" dır Yakınsama, kişisel bilgisayarın, iletişimin ve televizyonun erişilebilir bir kullanıcı tecrübesinde birleştirilmesidir Internet üzerinden TV-radyo yayını, TV birimlerine getirilen Internet servisleri, gezgin telefonlar, elektronik posta gibi uygulamalar örnek olarak gösterilebilir 3. Kayıtsız Üye

  Cevap: Teknoloji İle İlgili Kompozisyonlar

  saolun var olun trt spor da kalın 4. Kayıtsız Üye

  Cevap: Teknoloji İle İlgili Kompozisyonlar

  çoook iyi olmuş ellerinize sağlık

+ Yorum Gönder

teknoloji ile ilgili kompozisyon

teknoloji hakkında kompozisyonbilim ve teknoloji ile ilgili kompozisyonteknolojiyle ilgili kompozisyon teknoloji ile ilgili kompozisyonlarteknoloji konulu kompozisyon