+ Yorum Gönder
Eğitim - Skeç Tiyatro Kategorilerinden Biyografi Yaşam öyküsü Makalesini Okumaktasınız.
 1. Helen
  Bayan Üye  Biyografi Yaşam öyküsü


  Ünlü kişilerin hayatını ve yapıtlarını anlatan yazı türü-

  dür. Amaç, yaşam öyküsü anlatılan kişinin yaptığı

  önemli çalışmaları, yapıtlarını ve belirgin özelliklerini

  okura duyurmaktır. Belgelere dayanılarak yazılan bu

  1 türün ilk örneğini veren Plutarkhos’tur. Bu türün divan edebiyatındaki karşılığı “tezkire"dir. Şairlerin hayatlarını anlatmak için hazırlanan ve “tezkire-i şuara”

  (şairler tezkiresi) diye anılan yapıtlar da bu türün bir örneğidir. 2. Helen
  Bayan Üye

  Cevap: Biyografi Yaşam öyküsü


  FUZULİ (Divan Edebiyatı Antolojisi) / Fuat Köprülü

  Fuzûli mahlasıyla tanınan Mehmet bin Süleyman'ın i nerede ve hangi yılda doğduğunu kesin olarak bilmiyoruz Yaklaşık olarak 15. yüzyılın son yıllarında Ker belâ'da ya da Hille'de doğduğu söylenebilir Bayat i adlı eski bir Türk aşiretindendir. Kuvvetli bir öğrenimi görerek zamanının bütün bilgilerini elde eden ve yetiştiği alan dolayısıyla Türkçeden başka Arap ve Acem dillerini de pek iyi öğrenen Fuzûlî, bu üç dilde nazımj la ve nesirle birçok eser yazdı Türkçe Divan Çeşitli basmaları ve yazmaları vardır Farsça Divan Nesirle yazılmış ön sözünde ozanın hayatı ve düşünceleri üzerine önemli bilgi bulunan bu Divan'ın çeşitli nüshaları vardır. Leylâ ve Mecnun İstanbul, Tebriz Taş kentte basılmış çeşitli nüshaları vardır Hadîkatüs Süedâi Kerbelâ olayını anlatan bu nesirle yazılmış eserin çeşitli basmaları vardır. Nişancı Paşa Mektubu Daha çok Şikâyetname adıyla tanınmış mektup Arapça Divan7 da vardır..+ Yorum Gönder