+ Yorum Gönder
Eğitim - Skeç Tiyatro Kategorilerinden Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler Makalesini Okumaktasınız.
 1. Helen
  Bayan Üye  Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler


  Hatıra (anı), gezi yazısı, biyografi, mektup, günlük gibi kişisel hayatla ilgili olan metinlerdir.

  MAKALE

  Herhangi bir konuda, bir görüş veya düşünceyi sa-

  1 vunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılardır. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Önce giriş bölümünde bir

  m düşünce ortaya atılır. Daha sonra bu düşünce, geliş-

  2 me bölümünde örnekler verilerek, kanıtlar ileri sürülerek açıklanır ve savunulur. Sonuç bölümünde ise, ileri sürülen düşüncenin doğru olduğunu kanıtlama yoluna gidilir. Makale türü, Şinasi ile Âgâh Efendi’nin i birlikte çıkardıkları ilk özel gazete olan Tercüman-ı

  Ahvâl’de Şinasi’nin yazmaya başladığı makalelerle Türk basınına girmiştir.

  Edebiyatımızda ilk makale:
  Tercümanı Ahvâl Mukaddimesi Şinasi ŞİİR VE ANLAM Nurullah Ataç

  Şiiri herhangi bir sanat eserini belki manası için seviyoruz belki bizim şekil dediğimiz manadan başka bir şey değildir, ama o mana, sanat eserinin sanat manai sı, bizim her gün kullandığımız mana sözünden büsbütün başkadır Geçenlerde Nedim'in Bir nim neşe say bu cihanın baharını Bir sagarı keşideye tut lalezarını" beytini anmış, “Bu dünyanın baharını bir yan neşe say laleliğini, çekilmiş, içilmiş bir kadeh şaraba müsavi bil” sözünün o beyitle bir ilişiği olmadığını söylemiştim. Gene de ikisi arasında bir benzerlik bulamıyorum. Evet, ikisi de bir manada; ama mananın şu her i gün kullandığımız manasında bir manada. Nedim’in beytini okuyunca biz onları mı duyuyor, onları mı düşüi nüyoruz? 2. Leyl'i Yar
  Yeni Üye

  Cevap: Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler


  Kişisel hayatı konu alan metinler anı,biyografi,mektup,gezi yazısı günlük gibi yazılar yazarların kendi hayatlarını konu alarak yazılan yazılardır.bu yazılar yazarların başından geçen olayları konu alan yazılardır.+ Yorum Gönder