+ Yorum Gönder
Eğitim - Skeç Tiyatro Kategorilerinden Felsefi Metinlerin Ve özellikleri Makalesini Okumaktasınız.
 1. Helen
  Bayan Üye  Felsefi Metinlerin Ve özellikleri


  Felsefî konuları ve felsefenin varlık,

  bilgi, değer gibi konularını ele alan metinlerdir.
  Felsefi metin örneği:

  “Neyin var olduğu” sorusunu yanıtlamanın en önemli yolu, onun gözünde birlik ile çokluk ya da görünüş ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi doyurucu bir biçimde ifade edebilmekten geçmiştir. Gözle görünen bireysel varlıkların ve değişmelerin oluşturduğu kaosun, çokluğun gerisinde akılla anlaşılabilir, kalıcı ve sürekli bir gerçekliğin var olduğuna inanmıştır. Thales, çokluğun kendisinden türediği, çokluğun gerisindeki bu birliğin ‘su’ olduğunu öne sürmüştür. 2. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder