+ Yorum Gönder
Eğitim - Skeç Tiyatro Kategorilerinden Çağdaş Tiyatro Türleri Nelerdir Makalesini Okumaktasınız.
 1. Helen
  Bayan Üye  Çağdaş Tiyatro Türleri Nelerdir


  1) Epik Tiyatro

  Oyunun izleyiciyi büyülemesine karşıdır. Yani temsil i sırasında, izleyicinin oyuna kendini kaptırmasını ve büyülenmesini önlemek ister, izleyiciye de temsilde ; gördüklerinin gerçek değil, bir oyun olduğu hatırlatı- j lir. Araya şarkılar, tekerlemeler, oyunu birdenbire kesen açıklamalar konur. Entrikaların iç yüzü durup du- i rurken açıklanır.

  Bu türün öncüsü, Alman yazar Berthold Brecht’tir.

  Haldun Taner’in, “Keşanlı Ali Destanı” adlı yapıtı bu türün başarılı bir örneğidir.

  2) Absürd Tiyatro

  Bu tiyatro anlayışında önemli olan, bir duygunun ve olayın biçimini, oluşumunu göstermektir. Bilinmeyen- j lere, sembollere ve saçma denilebilecek kurgulara i ağırlık verilir. Geleneksel tiyatronun kurallarına ve düzenlerine bağlı kalınmaz.

  Eugene İonesco, Samuel Beckett, Seraphin Au-diberti, John Osborn önemli temsilcileridir.

  Tl

  Güngör Diimen’in “Canlı Maymun Lokantası” adlı fll oyunu bu türün bir örneğidir. Ş

  TİYATRO TERİMLERİ

  Adaptasyon: Yabancı dilde yazılmış bir eseri, yerli ad- j lar ile yerli yaşama uydurarak çevirme, uyarlama.

  Aktör: Erkek tiyatro sanatçısı.

  Aktrist: Kadın tiyatro sanatçısı.

  Bale: Konusu; türlü dans ve ritmik hareketlerle anlatı- j lan müzikli, sözsüz gösteri türüdür.

  Dekor: Tiyatroda sahneyi eserin konusuna göre dö- i şeyip hazırlamada kullanılan eşyanın genel adı.

  Diyalog: 1) Oyun, roman, öykü gibi eserlerde iki veya i daha çok kimsenin konuşması. 2) Konuşmaya dayanılarak yazılmış eser.

  Doğaçlama: Oyuncunun, konuya bağlı fakat metne bağlı kalmadan, içinden geldiği gibi konuşması ve davranması. i

  Dramatize etmek: Bir edebî eseri radyo, televizyon veya sahne oyunu biçimine getirmek.

  Dublaj: Tiyatroda yahut sinemada oyuncunun rolüne hazır olmasıdır. Yabancı dille yazılmış bir eserin yerli dile çevrilmesi ve oynanması.
  Dublör: Tiyatro ve sinemada yedek rol oyuncusu. Entrik unsur: Tiyatro, roman ve öyküde olayların seyircide, okuyucuda merak uyandıracak biçimde birbirine karışması. Entrika.

  Epizot: Yunan trajedisinin öğelerini oluşturan diyalog-lu bölümlerin her biri. Bu bölümler modern tiyatroda perde adıyla bilinir.

  Fars: Olaylarının örgüsü daha çok, halk zevkini okşayan, basit, hareketli komedi.

  Fasıl: Bölüm. Tiyatroda perde karşılığı kullanılmıştır. Karagöz ve orta oyununda asıl olayın geçtiği bölüm. Feeri: Doğaüstü olayları muhteşem dekorlar arasında gösteren, kahramanları cin, peri, dev vb. hayalî varlıklar olan tiyatro eseri.

  Figüran: Bir oyunun kalabalık sahnesini doldurmak için kullanılan konuşmayan ya da birkaç sözcük söyleyen kişi, kişiler.

  Fuaye: Tiyatro salonlarında perde aralarında oyuncuların ve seyircilerin dinlenmesi için ayrılan yer.

  Jest: Tiyatro sahnesinde, sanatçıların bütün el, kol, ayak ve beden hareketleri.

  Kabare: Genelde güncel konuları taşlayıcı biçimde ele alan skeçlerin oynandığı, monologların, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatro.

  Kanto: Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri.

  Kondüit: Tiyatro oyunlarında, rol sırası gelenlere sahneye çıkmalarını anımsatan kişi.

  Koro: Antik Yunan tiyatrosunda veya günümüz sahne oyunlarında gerektiğinde hayvanların, ağaçların ya da başka varlıkların yerine sembol olarak kullanılan kadınlı erkekli şarkıcı grubu.

  Kostüm: Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.

  Kulis: Tiyatro sahnesinin arkasında bulunan kısım, sahne arkası.

  Kurgu: Bir eserin, dil, biçim ve içerik olarak farklı ya da aynı cinsten parçalarını bir araya getirme. Melodram: Modern tiyatroda acıklı, korkunç, olağanüstü konular etrafında yazılan ve gerilimi yüksek sahneler içeren duygusal oyun.

  Mimik: Bir duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılması. 2. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder