+ Yorum Gönder
Eğitim - Skeç Tiyatro Kategorilerinden Göstermeye Bağlı Edebi Metinler Nelerdir Makalesini Okumaktasınız.
 1. Helen
  Bayan Üye  Göstermeye Bağlı Edebi Metinler Nelerdir


  TİYATRO

  Tiyatro, din törenlerinden doğmuştur. Bugünkü Batı tiyatrosunun ilk örnekleri Eski Yunan edebiyatına aittir. Tiyatro, Eski Yunan edebiyatının temelini oluşturur ve oldukça gelişmiş bir türdür. Eski Yunan’da tiyatro yapıtları şiir şeklindedir. Bu yapıtlar trajedi ve komedi olarak ikiye ayrılırken daha sonra bu türlere dram da eklenmiştir. Geleneksel Türk tiyatrosunda (Köy Seyirlik Oyunları, Karagöz, Orta oyunu, Meddah) yazılı kaynaklara pek rastlanmamaktadır. Tiyatro, edebiyatımıza Tanzimat döneminde girmiş ve birçok sanatçı bu türde yapıt ortaya koymuştur. Bu dönemde Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat, Ahmet Vefik, Recaizade Mahmut, Abdülhak Hamit başlıca tiyatro yazarlarıdır.

  Edebiyatımızda ilk tiyatro yapıtı:

  Şair Evlenmesi - Şinasi

  Edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro yapıtı:

  Vatan yahut Silistre - Namık Kemal
  Tl

  1) Trajedi (Tragedya) m

  Hayatın acıklı yönlerini kendine özgü kurallarla sahne- 2 de göstermek, ahlak, erdem örneği vermek amacıyla 1 yazılmış manzum (şiir biçiminde) tiyatro yapıtlarıdır.

  Özellikleri

  Konular tarihten ve mitolojiden seçilir.

  Kişiler; tanrı, tanrıça ve soylulardır.

  Oyun ağırbaşlı, ciddi bir hava içinde geçer.

  Kötü, bayağı söz ve söyleyişler yoktur. Seçkin bir üslupla yazılır.

  Manzum olarak yazılır.

  Kişiler arasındaki dövüşme, yaralama ve öldürme gibi korkunç ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez; bu olayları haberciler aktarır.

  Zaman, yer, ana olay birliğine uyulur. Bir ana olay, aynı yerde bir günde geçebilecek biçimde düzen- j lenir. Buna üç birlik kuralı denir.

  İnsanoğlunun hırslarını, kavgalarını gösterir; çoğu, felaketli sonuçlara bağlanır.

  Birbiri ardınca süren koro ve diyalog bülümleri vardır, i Dünya edebiyatında ünlü trajedi yazarları:

  Aiskhylos, Sophokles, Euripides »► Corneille, Racine
  2) Komedi (Komedya)

  insanların ve olayların gülünç yönlerini ortaya koymak; izleyenleri güldürmek ve düşündürmek amacıyla yazılmış tiyatro yapıtlarıdır.

  Özellikleri

  Konu, hayattan ve günlük olaylardan alınır.

  Kişiler, halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir.

  Her türlü söze, şakaya yer verilir. Üslupta asalet aranmaz.

  Üç birlik kuralına uyulur.

  Kişilerin öldürme, yaralama gibi her çeşit davranışları sahnede geçebilir.

  Manzum olarak yazılır.

  Birbiri ardınca süren koro ve diyaloglar vardır. Dünya edebiyatında ünlü komedi yazarları:

  Aristophanes, Menandros

  Moliere
  3) Dram

  Hayatı olduğu gibi, bütün acıklı ve gülünç yönleriyle yansıtan, sahnede gösterilmek amacıyla yazılmış tiyatro yapıtlarıdır. Belli kurallara bağlı değildir, gerçeğe uygunluğu önemlidir.

  Özellikleri

  Hayatta olduğu gibi hem acıklı hem gülünç sahneler bulunur. Böylelikle trajik ve komik öğeler dramda kaynaşmış olur.

  Olaylar tarihin herhangi bir devrinden alındığı gibi, günlük hayattan da alınabilir.

  Yer, zaman, olay birliğine uyma zorunluluğu yoktur.

  Olaylar, çirkin dahi olsa sahnede gösterildiği gibi, kişiler hangi halk tabakasından olursa olsun, dramda yer alır.

  Şiir ya da düzyazı biçiminde yazılabilir.

  Dünya edebiyatında ünlü dram yazarları: Shakespeare Victor Hugo, Schiller Edebiyatımızda ünlü dram yazarları:

  Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan 2. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder