+ Yorum Gönder
Belirli Gün ve Haftalar - Özel Günler Kategorilerinden Türkiyenin Natoya Girişi Makalesini Okumaktasınız.
 1. Aylin
  Bayan Üye  Türkiyenin Natoya Girişi


  Türkiye Natoya Ne Zaman Girmiştir
  Türkiye Hangi Sebeblerle Natoya Girmiştir
  Türkiyenin Natoya Girmesi Hakkında Bilgiler


  Resmi olarak 19 Şubat 1952 Yılında TBMM nin verdiği kararla Natoya Üye Olduk

  1945–1946 yıllarında Sovyetlerin bir yandan Türkiye’nin Doğu Anadolu topraklarını resmen istemesi ve öte yandan da Boğazlara yerleşmek hususundaki isteklerini resmen açıklaması, Türkiye Cumhuriyeti’ni Batı’ya bir adım daha yaklaştırmıştır.Mihver devletlerinin savaşı kaybetmesiyle beraber, Avrupa dengesinde bir boşluk meydana gelmiştir. Çünkü Müttefik Devletlerde savaştan nasibini almış ve bir hayli yıpranmışlardı.

  Bu durum Rusya’nın işine gelmiştir. Çünkü karşısında güçlü bir Almanya ve İngiltere çıkamayacaktı. İşte Türkiye bu durum karşısında Birleşik Amerika’ya sığınmayı tercih etti. Nedeni ise Sovyetlerin emperyalist isteklerini tek başına durduracak güçte olmayışıdır. İşte Türkiye’nin son yıllardaki dış politikasındaki adım Amerika’nın desteğini sağlamak yönünde gelişmiştir.

  4 Nisan 1949’da NATO’nun kurulması ve bu ittifak sistemi ile Birleşik Amerika’nın kolektif ittifak sistemini benimsemesi, şüphe yok ki en fazla Türkiye için ferahlatıcı olmuştur. Bunun için Türkiye, kurulduğu günden itibaren bu ittifaka sistemine katılıp, Birleşik Amerika’nın ittifakına sahip olmak için çaba harcamıştır. Bu çabaların olumlu sonuç vermesi, Türkiye bakımından sıkıntılı geçen bir yılı aldı. İlgi çekici bir nokta da, Türkiye’nin NATO’ya katılmasına Birleşik Amerika’nın itirazı olmadığı halde, NATO’nun küçük üyeleri ile İngiltere, bu işe en fazla itiraz edenlerin başında geldi. Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika gibi küçük devletler, Sovyet tehdidine en fazla ve en ağır şekilde maruz bulunan Türkiye’nin NATO’ya katılması halinde, Sovyetlerin buna sert bir tepki göstererek, hemen bir savaş yoluna gitmesinden korktular. Bu devletler, NATO’yu bir güvenlik supabı olarak görmekteydiler. Yoksa Sovyet Rusya’ya karşı hemen savaşa girebilecek bir ittifak sistemi olarak almak istemediler. Bu devletlerin bu itirazı, Türkiye’nin NATO’ya katılmasında geciktirici bir faktör olmuştur.

  Bununla birlikte 25 Haziran 1950 tarihinde başlayan Kore Savaşına Demokrat Parti’nin kararıyla birlikte, Birleşmiş Milletlerin emrine bir tugaylık kuvvet vermek suretle, Türkiye bu savaşa en geniş ve en aktif bir şekilde katılan birkaç devletten biri oldu. Böylelikle Türkiye’nin NATO’ya girmesine itiraz edenlerin fikirleri değişti. Demokratların kararı ile bu savaşa katılmamız Sovyetler karşısında bu ittifaka katılmamız açısından bir kazanç olmuştur. Ottowa’da yapılan toplantının kararına göre, 1951 yılında Türkiye NATO’ya çağırılmıştır.Türkiye Büyük Millet Meclisi de, 19 Şubat 1952’de Türkiye’nin NATO’ya katılmasına karar verdi. 2. Mrtclk
  Yeni Üye

  Cevap: Türkiyenin Natoya Girişi


  NATO Doğu blokuna karşı kurulmuş olan askeri savunma paktıdır. Türkiye bu askeri örgüte Yunanistan ile birlikte 1952 yılında üye olmuştur.+ Yorum Gönder

türkiyenin natoya girişi

türkiyeyi natoya kim soktunatonun kuruluşu ve türkiyenin natoya girişitürkiyenin natoya girişi vikipediTurkıyenin natoya uye olması sonucunda çıkan savaşlarNato ve Türkiye nin Natoya girişi vikipedi