+ Yorum Gönder
Belirli Gün ve Haftalar - Özel Günler Kategorilerinden Nato Günü Nedir Makalesini Okumaktasınız.
 1. Aylin
  Bayan Üye  Nato Günü Nedir


  Nato Nedir
  Nato Günü Neden Kutlanır
  Nato Günü Hakkında Bilgiler

  Nato Hakkında Genel Bilgiler
  nato günü.gif
  Nato’ya üye ülkeler, 4 Nisan gününü, “NATO GÜNܔ olarak kabul etmişlerdir. Bu günde okullarımızda ve yayın organlarında Nato tanıtılır. Nato’nun amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verilir. Barışın sağlanması, ülkelerin birbirlerine karşı saygılı olması, yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması bakımından Nato’nun önemli bir kuruluş olarak görev yaptığı belirtilir.

  Uluslararası bir kuruluş olan “NATO”, “Kuzey Atlantik Antlaşması” anlamında olan İngilizce “North Athlantic Traty Organization” isminin her kelimesinin baş harflerinin alınmasıyla meydana getirilmiş kısa adıdır.

  Birleşmiş Milletlere üye olan bazı milletler 1949 yılında kendi aralarında savunma amaçlı yeni bir birleşme ve dayanışma örgütü kurdular. Bu milletler; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, İngiltere, İzlanda, Hollanda, Belçika, İtalya, Danimarka, Norveç ve Portekiz’dir. Türkiye, NATO’ya 1952 yılında girdi. Daha sonra Yunanistan, Batı Almanya ve İspanya örgüte katıldılar. Bugün Nato’ya üye 16 ülke vardır.

  Nato’nun kuruluş amacı, dünyanın herhangi bir tarafından ve özellikle kominisit ülkelerden gelecek saldırı ve tehlikelere karşı savunmaktır. Üye devletler arasında, savunmaya dayalı işbirliği/yardımlaşma ve dayanışma vardır. Nato’ya üye devletlerden birisi saldırıya uğrasa, diğer üye devletler bu saldırının kendilerine de yapıldığını kabul ederler. Saldırıya uğrayan devletin yanında savunma tedbirleri alırlar. Gerekirse saldıran devlete karşı birlikte savaşırlar. Birbirlerine her türlü savunma ve savaş malzemesi yardımında bulunurlar. Daima üye devletler birbirlerini korur ve kollarlar. Böylece milletlerarası huzur ve güvenliği, sosyal gelişmeyi, ülkelerin bağımsızlığını korur. Bu düzeni bozmak isteyenlere karşı daima hazır caydırıcı bir güçtür.

  Nato, amaçlarına düzenli bir idare, planlı bir çalışma ile ulaşır. Nato kuruluşunda başlıca üç organ vardır.

  Bunlar:

  1. NATO KONSEYİ: Üye ülkelerin devamlı temsilcilerinden veya dışişleri bakanlarından meydana gelir. Konsey toplantısına Nato Genel Sekreteri başkanlık eder. Bu toplantılarda askeri, siyasi, ekonomik ve kültür konuları görüşülür.

  2.SEKRETERYA: Genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarından meydana gelir. Nato’nun günlük işlerini yürütür.

  3.ASKERİ KOMİTE: Nato’ya üye devletlerinin Genel Kurmay Başkanlarından meydana gelir. Nato Konseyine bağlıdır. En yüksek askeri kuruldur. Bu kurulda savunma sorunları görüşülür. Askeri Komite içinde “DAİMİ GRUP” adlı üçlü bir grup vardır. Bu grup, yürütme organı görevini yapar. Gerektiğinde Nato komutanlarına emir verir.

  Nato’nun dört büyük komutanlığı vardır;

  1- Avrupa Yüksek Komutanlığı,
  2- Atlantik Yüksek Komutanlığı,
  3- Manş Komitesi Komutanlığı,
  4- Amerika, Kanada Bölgesi Komutanlığı.

  Nato müşterek manevraları denizlerde ve karalarda belli zamanlarda yapılır. Böylece yeni silahlar ve savaş taktikleri denenir. Ordu Savaş tekniğinin yenilikleri ile donatılır ve daima savaşa hazır duruma getirilir.


  Natoya üye ülkelerin Nato’ya ait silah ve cephaneleri, araç ve gereçleri, birbirleri arasında savaş malzemesi olarak kullanılamaz.
 2. Mrtclk
  Yeni Üye

  Cevap: Nato Günü Nedir


  NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü anlamına gelmektedir. Bu askeri örgüt Doğu blokuna karşı savunma amaçlı kurulmuş bir pakttır. Üye ülkelerde üsleri bulunmaktadır.+ Yorum Gönder

nato günü nedir