+ Yorum Gönder
Eğitim - Maniler Ninniler Kategorilerinden Ninni Nedir Örnekleri Makalesini Okumaktasınız.
 1. Swift
  Bayan Üye  Ninni Nedir Örnekleri


  Ninni Nedir AÇıklaması
  Ninnilere Örnekler
  Ninnilerin Özellikleri


  Ninni nedir? ve Ninnilerden Seçmeler


  Anonim (söyleyeni belli olmayan) halk edebiyatı türlerindendir.
  Ninniler çoklukla ağlayan çocuğu susturmak veya uyku zamanı gelen çocuğu uyutmak için söylenir.
  Divanu Lügatit Türk'te ninni karşılığı olarak "balu balu" geçmektedir.
  Ninnileri ilk defa söyleyen belli değildir. Söylenen ninni beğenilir, dilden dile aktarılır, söylenir. Söyleyeni unutulur. Anonim ürünler haline gelir.
  Ninni dinleyerek uyumaya alışmış olan çocuklar ninni söylemeden uyumazlar. Ninniyi dinlerken uykuya dalarlar.
  Ninnilerde musiki ve ritim çok önemli, dil oldukça sadedir.
  Ninniler, genellikle dört dizeden meydana gelirler ve hecenin 7 ve 8'li ölçüleriyle yazılır, söylenirler.
  Ninniler, kafiye yapısı bakımından üç gruptur.
  1.Mâni şeklinde olanlar (aaba)
  Bu tür ninnilerin üçüncü dizeleri (mısraları) serbest, diğer üç dize birbiriyle kafiyelidir.
  2.Mesnevi şeklinde olanlar (aa, bb)
  Her iki dize birbiriyle kafiyelidir.
  3.Koşmanın ilk dörtlüğü şeklinde olanlar (abab)
  Birinci ve üçüncü mısra serbest (bazen kafiyeli), üçüncü ile dördüncü mısra (dize) de kendi arasında kafiyelidir.
  Dört dizeden oluşan ninnilerine sonunda " eee"eee", "hû hû " gibi kavuştak niteliğinde olan dizeler vardır.
  Bazı ninniler 6 dizeden oluşur. Bu ninniler, bütün dizeleri kendi arasında kafiyeli olduğu gibi (aaaaaa), mesnevi şeklinde de (aa,bb,cc) kafiyelenebilirler.
  Ninniler nidâ, hitap ve terennüm gibi ögelerden biriyle başlarlar.
  Ninnilerin bitişi "eee"eee" ya da "hû, hû, hû", "piş, piş, piş", "uyu yavrum ninni, büyü yavrum ninni, uyusun da büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. vb. şeklinde olur.
  Ninnilerde üzerinde durulan tema çocuktur. Çocuğun aileye getirdiği sevinç, sağlıklı olmasından dolayı duyulan mutluluk ve geleceğe yönelik dilek ve temenniler dile getirilir. Yalnızlık, gurbette olan babanın gelmesi, sıkıntıların sona ermesi gibi konular da ninni biçimde ifade edilir..

  Ninni Çeşitleri
  Asıl ninniler: Dinî ve ahlâkî öğütler içeren ninniler, Dilek ve temenni, sevgi, övgü, yergi, şikayet, üzüntü, ayrılık, korkutma bildiren ninniler.
  Ninni yerine söylenen türler: Efsane, ağıt, ilahi, tekerleme, türkü türündeki ninniler.
  Ninni taklitleri (yazılı edebiyattaki örnekler)
  Ninni biçimindeki şiirler

  NİNNİ ÖRNEKLERİ
  A kızım kimin kızısın!
  Elmadan kırmızısın.
  Baban anan beslemiş,
  Ne güzelce kuzusun.
  *
  Atam tutam ben seni,
  Şekere katam ben seni,
  Havaya bulut gelende,
  Beylere katam seni.
  *
  Bahçelerde salıncak,
  Eline verdim oyuncak,
  Daha uyumadı yumurcak,
  Ninni yavrum ninni.
  *
  Bahçedeki nar mıdır,
  Yanakları al mıdır?
  Bebeklerin içinde,
  Yavrum gibisi var mıdır?
  Ninni yavrum ninni.
  *
  Çıktım dağların başına,
  Seyrettim uhu kuşuna,
  Gelen ayın on beşine,
  Gelir mi gelmez mi yavrum?
  Nenni nenni neni.
  *
  Dandini dandini dan atmış,
  Mevlam neler yaratmış!
  Anası oğlunu beklerken,
  Benzini de saratmış.
  Uyu yavrum uyu,
  Büyü yavrum büyü.
  *
  Dağların taşı yandı, ninni.
  Bağrımın başı yandı, ninni.
  Kınamayın komşular, ninni.
  Ciğerimin başı yandı.
  *
  Salıncağı dala astım,
  Uyanır diye yavaş bastım,
  Sesin ile sabah ettim,
  Uyusun yavrum ninni.
  *
  Selvi beşik oydurayım,
  İçine gül doldurayım,
  Bey babana yollayayım,
  Ninni benim yavrum ninni.
  *
  Sular gibi çağlarsın,
  Beni eve bağlarsın,
  Annen şimdi gelecek,
  Niye böyle ağlarsın? 2. AYFER
  Bayan Üye

  Cevap: Ninni Nedir Örnekleri


  Kültürümüzdeki yeri çok eskidir niniler. Bebeğinizin rahat ve güzel bir uyku uyuması için aşağıda vermiş olduğum güzel ninileri söyleyebilirsiniz. Bu niniler hem kolay söylenebiliyor hemde çocuğu hemen uyutan cinsten;

  1-) UYUSUN DA BÜYÜSÜN

  UYUSUN DA BÜYÜSÜN NİNNİ
  TIPIŞ TIPIŞ YÜRÜSÜN NİNNİ
  E… E…
  UYU YAVRUM NİNNİ

  DANDİNİ DANDİNİ DANALI BEBEK
  ELLERİ KOLLARI KINALI BEBEK
  E… E…
  UYU YAVRUM NİNNİ

  Anonim – İstanbul

  2-) FIŞ FIŞ KAYIKÇI

  FIŞ FIŞ KAYIKÇI
  KAYIKÇININ KÜREĞİ
  TIP TIP ATAR YÜREĞİ
  AKŞAMA FİNCAN BÖREĞİ
  YAVRUM YESİN BÜYÜSÜN
  TIPIŞ TIPIŞ YÜÜRÜSÜN

  Anonim –İstanbul

  3-) NİNNİLERİN MERDANESİ

  NİNNİLERİN MERDANESİ NİNNİ
  ANNESİNİN BİR TANESİ
  MİNİ MİNİ KIZIM NİNNİ
  BENİM GÜZEL YAVRUM NİNNİ

  NİNNİ DESEM NİHAL OLUR NİNNİ
  AÇAR GÜLLER BAHAR OLUR
  KIZIM UYUMAZSA NE HAL OLUR
  ADI GÜZEL YAVRUM NİNNİ

  NİNNİLERİN BENİ YAKAR NİNNİ
  AĞZIN BAL DUDAĞIN ŞEKER
  YAVRUM MİSLER GİBİ KOKAR
  BENİM GÜZEL YAVRUM NİNNİ

  Anonim – Isparta
  Kaynak Kişi: A.Haydar Sanal

  4-) BOL SOĞANLI BÖRÜLCE

  NİNNİ DE NİNNİ NİNNİCE
  BOL SOĞANLI BÖRÜLCE
  YESİN BENİM OĞLUM DOYUNCA
  MİNİ MİNİ YAVRUM NİNNİ

  DANDİNİ DANDİNİ DAN İSTER
  BEY BABASINDAN DON İSTER
  BASMADAN BEĞENMEZ OĞLUM
  KADİFEDEN DON İSTER
  Anonim – Ege
  Kaynak Kişi: ……… Özertem

  5-) EŞEKLİ NİNNİ

  EŞEK SENİN AĞZINLA
  FIRIN MI YAPAYIM
  FIRINLI DAĞLAR
  SÜMBÜLLÜ BAĞLAR
  BEN NERDE KALAYIM OY

  EŞEK SENİN BURNUNLA
  ÇEŞME Mİ YAPAYIM
  ÇEŞMELİ DAĞLAR
  SÜMBÜLLÜ BAĞLAR
  BEN NERDE KALAYIM OY

  EŞEK SENİN KUYRUĞUNLA
  KAMÇI MI YAPAYIM
  KAMÇILI DAĞLAR
  SÜMBÜLLÜ BAĞLAR
  BEN NERDE KALAYIM OY

  EŞEK SENİN GÖZÜNLE
  FİNCAN MI YAPAYIM
  FİNCANLI DAĞLAR
  SÜMBÜLLÜ BAĞLAR
  BEN NERDE KALAYIM OY
  Anonim – İstanbul

  6-) YAĞMUR YAĞAR SERE SERPE

  YAĞMUR YAĞAR SERE SERPE
  KULAĞINDA ELMAS KÜPE
  UYUTURUM KIZIMI KOKA ÖPE
  E…… E…… NİNNİ
  NİNNİ BENİM NAZLI KIZIM SANA NİNNİ

  YAĞMUR YAĞAR LÜLE LÜLE
  OĞLUM GELİR GÜLE GÜLE
  TER BIYIĞINI SİLE SİLE
  E…. E…. NİNNİ
  NİNNİ BENİM GÜZEL OĞLUM SANA NİNNİ
  Anonim- Rumeli
  Kaynak Kişi: A.Haydar Sanal+ Yorum Gönder

ninni örnekleri

ninni nedirninni nedir örneklerininni nedir ve örneklerininniler örneklerininnilere örnekler