+ Yorum Gönder
Eğitim - Maniler Ninniler Kategorilerinden Tekerleme Nedir Örnekleri Makalesini Okumaktasınız.
 1. Swift
  Bayan Üye  Tekerleme Nedir Örnekleri


  Tekerleme Nedir Açıklaması
  Tekerleme İle İlgili Bilgiler
  Tekerleme Örnekleri

  Tekerleme Nedir

  Sözlüklerde "ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eşsesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamlarına gelen tekerleme masal, hikaye, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde veya bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir.

  Çokluk çocuk folklorunda hoşça vakit geçirmek, konuşma kabiliyeti kazanmak, oyunlarda eş ve ebe seçmek için bu yola başvurulur. Masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi gibi adlar alırlar. En çok çocuk oyunlarında, masalların baş, orta ve sonunda söylenirler. Yöreye göre değişik isimle de söylenirler. Doğu Anadolu’da döşeme, Güney Anadolu’da sayışma denir. Karagöz ve ortaoyununda muhavere, çocuk oyununda ebe, çıkarmada ise sayışma diyebiliriz. Türk edebiyatında ilk tekerleme örneklerine XI. yüzyıldan itibaren rastlanır. Divanü Lügati’t Türk’te bazı tekerlemeler yer alır.

  Okunuşu Zor Tekerleme Örnekleri

  Acaba sarımsaklasak da mı saklasak samanı
  Sarımsaklamasak da mı gelir zamanı
  Sarımsaklamasak da gelirse zamanı
  Niye sarımsaklayalım o zaman samanı.

  Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş.
  Madem ki Adem madende badem yemişniye bize getirmemiş.

  Al bu takatukaları takatukacıya takatukalattırmaya .***ür eğer takatukaları takatukacı takatukalatmazsa takatukaları taktukacıya takatukalattırmadan getir.

  Aliş'le Memiş mahkemeye gitmiş mahkemede mahkemeleşmişler mi mahkemeleşmemişler mi?

  Be birader buraya bak başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

  Bir berber bir berbere "Bre berber gel birader biz beraber Berberistan'da bir berber dükkanı açalım." demiş.

  Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp Perlepe berberi bastıbacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası topal Badi'den biberli bir papara yedi.

  Bu çorbayı nanelemeli mi de yemeli nanelememeli mi de yemeli?

  Bu ekşi eski ekşi.

  Bu mumcunun mumu umumumuzun mumudur.

  Bu pikap şu pikap o pikap.

  Cüce çinici Celali Hoca gizlice marpuççular içindeki züccaciyecilere gidip içi Çince yazılı cicili bicili cam çubukları cepceğizine indirmiş.

  Çatalca'da başı çıbanlı topal çoban çatal sapan yapar satar.

  Değirmene girdi köpek değirmenci vurdu kötek; hem kötek yedi köpek hem kepek yedi köpek.

  Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse dört deryadan dört dert dört dergahtan dört dev çıkar.

  El alem ala dana aldı aladanalandı da biz bir ala dana alıp aladanalanamadık.

  Eller bazlamalandı da biz bazlamalanamadık.

  Gökten bir damla düştü şıp benim alnıma şıp anamın alnına şıp benim alnıma şıp anamın alnına...

  İki kel kör kirpinin yırtık kürkünü dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.

  İndim dereye sarul seke teke çe*** tek otlarlar.
  Dedim niçin sarul seke teke çe*** tek otlarsınız?
  Dedi bizim sorumuz sopumuz torumuz topumuz sarul seke teke çe*** tek otlarlar.

  İndim kuyu dibine sildim süpürdüm silkindim çıktım.

  İt iti itti bit iti itti it biti itti. Bit gitti it gitti. İtti bitti gitti.

  Kartal kalkar dal sarkar dal sarkar kartal kalkar.

  Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.

  Kırk kanatlılardan Kırklarelili kırkayak kıkırdayarak kırık kırak yerken kırık kanadına kırıntılar döküldü.

  Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek; bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe: "Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördeksiniz." demiş.

  Şemsipaşa Pasajı'nda sesi büzüşesiceler.

  Şu duvarı badanalamalı mı badanalamamalı mı?

  Şu köşe yaz köşesi şu köşe kış köşesi ortada su şişesi.

  Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak.

  Tomarzalı topal Şaban yapar çatar satar saban.

  Üç tunç tas has hoş hoşaf.

  Üstü üç taslı taç saplı üç tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır
  yoksa iç içe yüz ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır 2. AYFER
  Bayan Üye

  Cevap: Tekerleme Nedir Örnekleri


  Tekerleme, içinde benzer harflerin bulunduğu kelimelerle kurulmuş olan cümlelerdir. Bu kelimeler bazen uydurmada olabilmektedir. Tekerlemeler söylenmesi zor cümlelerdir. Tekerlemeye bir çok örnek yukarıda verilmiş.+ Yorum Gönder

tekerleme nedir

tekerleme nedir örnek

tekerleme nedir örnekleri

tekerleme nedir örneklertekerleme nedir ve örnekleritekerleme ve ninni örnekleri