+ Yorum Gönder
Eğitim - Kitap Tanıtım Kategorilerinden Mevlananın Eserleri Nelerdir Makalesini Okumaktasınız.
 1. Selim
  Administrator  Mevlananın Eserleri Nelerdir


  Asırlar geçmesine rağmen gönüllerde taht kurmuş bir gönül adamı olan Mevlana'nın bir çok eserleri vardır.

  Mevlana 30 Ekim 1207 yılında Horasan yöresinde, Belh şehrinde doğmuştur. Asıl adı Muhammed Celaleddin’dir. Mevlana’nın eserlerinin çoğunluğu farsçadır. Başlıca eserleri şunlardır:
  1)Divan-ı kebir: şairlerin şiirlerini topladıkları deftere divan denir. Mevlana’nın şiirlerinin tamamı bu divandadır. Divanda yer alan şiirlerde vezin ve kafiyeler göz önüne alınmıştır.
  2)Mektubat: Bunun içeriği 147 adet mektuptan oluşmaktadır. Mevlana’nın selçuklu hükümdarlarına ve diğer ileri gelenlerine verdiği bilgilerdir. Bu mektuplarda yazım kurallarına uyulmamış, konuştuğu gibi yazılmıştır.
  3)Fihi ma fih: ‘’Onun içindeki içindedir’’ anlamına gelmektedir. 61 bölümden oluşmaktadır. Bu eser Mevlana’nın meclislerde yaptığı sohbetlerin , oğlu Sultan Veled tarafından toplanması ile meydana gelmiştir.
  4)Mesnevi: Mevlana Mesnevi’yi Çelebi Hüsameddin’in isteği üzerine kaleme almıştır. Mevlana Mesnevi beyitlerini Meram’da gezerken,oturur iken, yürür iken hatta sema ederken söylermiş. Mevlana’nın yazdığı beyit sayısı 25618 dir.Altı büyük cilt halindeki Mesnevi, tasavvufi fikir ve düşüncelerini, birbirine ulanmış hikayelerr halinde anlatmaktadır.
  5)Mecalis-i seba’a: Mevlana’nın yedi meclisinin yedi vaazının not edilmesinden meydana gelmiştir.şiiri amaç değil, düşüncelerini söylemekte bir araç olarark kabul eden Mevlana, yedi meclisinde şerh ettiği hadislerin konuları bakımından anlamı şöyledir.
  a) Doğru yoldan ayrılmış toplumların hangi yolla kurtulacağı
  b) Suçtan kurtuluş. Akıl yolu ile gafletten uyanış.
  c) İnanç’taki kudret.
  d) Tövbe edipdoğru yolu bulanlar, Allah’ın sevgili kulları olurlar. 2. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder