+ Yorum Gönder
Eğitim - Kimya Kategorilerinden Nötralleşme Tepkimesi Makalesini Okumaktasınız.
  1. Selim
    Administrator    Nötralleşme Tepkimesi


    Asit ve bazların birbirine karıştırılması sonucu girdikleri tepkimeden su ve tuz oluşması olayına nötralleşme tepkimesi denir. İyonik bağa sahip bileşiklerin çoğunluğu kristal yapıda olan tuzlardır. Bunlara örnek olarak, MgCl2,CaCO3 ve K2SO4 örnek olarak verilebilir.
    Asidin H+ iyonu ile bazın OH- iyonu tepkimeye girerek su(H2O) oluştururlar. Her asit ve baz tepkimesinden su oluşmamaktadır.  2. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder