+ Yorum Gönder
Eğitim - Kimya Kategorilerinden Başlıca Petrol Bileşenleri Nelerdir Makalesini Okumaktasınız.
 1. Selim
  Administrator  Başlıca Petrol Bileşenleri Nelerdir


  Yerküre içerisinde organik materyallerin başkalaşımı ile oluşmuş ve kayaçlar içerisinde depolanmış sıvı haldeki hidrokarbonlara ham petrol adı verilir. Bu ham petroller rafinerilerde bileşenlerine ayrıştırılarak günlük yaşantımızda kullandığımız akaryakıt ürünlerine dönüşmektedir. Bir rafineride ham petrole uygulanan ilk işlem ayrımsal ya da bölümsel damıtmadır. Bu işlemle on kadar petrol kesiti elde edilir. Damıtmayla ham petrolü ayrımlama, üretim gereklerinin işlevlerine göre değişiklik gösterir.bu arıtma işleminden sonra benzin, fuel oil ve motorin, jet yakıtı, asvalt ve sıvılaştırılmış petrol gazı, propan veya propan bütan karışımı elde edilmektedir. 2. Kayıtsız Üye

  Cevap: Başlıca Petrol Bileşenleri Nelerdir


  Bu güzel yazınıza keşke oluşan petrol ürünlerinin oluşum derecelerini de yazmış olsaydınız..teşekkürler.. 3. Selim
  Administrator

  Cevap: Başlıca Petrol Bileşenleri Nelerdir

  Petrolün oluşumu:

  Hidrokarbonların ve dolayısıyla petrol ve gazın yeraltında nasıl oluştuğu, 20. yüzyılın başından beri süregelen bilimsel araştırmalar ile incelenmektedir. Petrolün oluşumuna ilişkin birkaç teori vardır. En önemlisi, tüm hidrokarbonların yaşamını yitirmiş canlıların artıklarının durgun deniz ve göl gibi ortamların tabanında birikmesiyle oluşmaya başladıklarını ortaya koymaktadır. Deniz, göl veya akarsularda yaşamını yitirmiş olan bitkisel ve hayvansal canlılar (yani ölü organizmalar) akarsuların bu ortamlara taşıdığı kum, kil ve mineral tanecikleri ile birlikte dibe çökerek yığılırlar. Birkaç milyon yıl sonra, yer bilim tabakalarının kayması sonucunda bu hammadde, yerini karmaşık bir karbon-hidrojen karışımına bırakmıştır. Bu karışım, sıvı haldeyken petrolü, gaz haldeyken doğal gazı oluşturmaktadır. Milyonlarca yıl boyunca yer kabuğunun geçirdiği sarsıntılar petrolün doğduğu deniz kayaçlarından dışarı çıkmasına yol açmış, böylece komşu kayaçlara sızdıktan sonra açık havaya ulaşan petrol sızıntıları bitüm örtüleri oluşturmuştur. Ama genellikle, geçirimsiz sert kayaçlarla karşılaşarak alttaki tabakalara sızıp kararlı bir hal almış ve yoğunluk sırasına göre yayılmış, böylece, sünger gibi gözenekli kayaçlar içine yerleşerek petrol yataklarının oluşmasına yol açmıştır. Organik karbon dönüşümünden (Şekil 1.1) tüm dönüşüme ne kadar organik madde aktarıldığını belirleyen değişkenler; depolanan organik madde miktarı, bu organik maddenin türü (karasal, deniz vs.) ve depolanan çevredir. Son terim, aerobik (oksijenli) ya da anaerobik (oksijensiz) bölgedeki depolanma oranı ve depolanma süresince biyolojik aktivitenin türü ve derecesi gibi birkaç değişkeni daha içermektedir.+ Yorum Gönder

petrol bileşenleri nelerdir

petrol bileşenleri

petrolün bileşenleri nelerdir

başlıca petrol bileşenleri

petrolün bileşenleri

petrolun bilesenleri