+ Yorum Gönder
Eğitim - Haritalar Kategorilerinden Nüfusun Yoğun Olmasında Etkili Olan Faktörler Nelerdir Kısaca Makalesini Okumaktasınız.
 1. Selim
  Administrator  Nüfusun Yoğun Olmasında Etkili Olan Faktörler Nelerdir Kısaca


  Yeryüzünde yerleşim yeryüzü şekillerine göre farklılık göstermektedir. Yamaçlarda ve engebeli yerlerde yerleşim oranı azdır. Genellikle düz ovalardaki yerleşim yerlerinde nüfus daha yoğundur. Havanın iklimi de nüfus yoğunluğunda etkilidir. Genellikle kıyı kesimlerin havası ılıman olduğu için nüfus yoğunluğu daha fazladır. Sanayinin yoğun olduğu yerlerde de nüfus yoğunluğu fazlalık göstermektedir. Tarımsal alanların verimli olduğu bölgelerde nüfus yoğunluğunu arttırmaktadır. 2. Zehra
  Bayan Üye

  Cevap: Nüfusun Yoğun Olmasında Etkili Olan Faktörler Nelerdir Kısaca


  Nüfusu etkileyen bir çok etki bulunur. Bunlar;
  - Eğitim imkanı olmayan yerler göç verir.
  - İş imkanı kısıtlı yerler göç verir.
  - Savaşlar nüfus dengesini bozan bir etkendir.+ Yorum Gönder