+ Yorum Gönder
Eğitim - Haritalar Kategorilerinden Nüfus Dağılımını Etkileyen Faktörler Nelerdir Kısaca Makalesini Okumaktasınız.
 1. Selim
  Administrator  Nüfus Dağılımını Etkileyen Faktörler Nelerdir Kısaca


  1. Coğrafi konum;Bölgenin dağlık, fay hattı ve kutup bölgelerine yakınlık nüfusu azaltırken, konumun sade ve su kaynaklarına yakın olması nüfusu artıran sebeplerdendir.
  2. İklim şartları; ılıman iklim bölgelerinde nüfus fazla iken sert karasal ve ekvator bölgelerinde nüfusun az olduğu görülmektedir.
  3. Ekonomik sebepler; işgücünün yüksek olduğu yerlerde nüfus fazladır. İstanbul, bursa, izmir gibi büyük şehirler örnek verilebilir.
  4. Siyasi ve sosyal nedenler; savaş, katliam, siyasi baskı ve doğal afetler gibi nedenlerle nüfus başka bölgelere kayabilir.
  5. Su kaynaklarına yakınlık; insanların en büyük ihtiyacı olan su hayatın olmazsa olmazı olduğundan nüfusu çok etkilemektedir. Nil kenarında oluşan nüfus buna örnek verilebilir.
  6. Ülkede yürütülen nüfus politikaları; Savaş sonrası azalan nüfusu artırmak için devletin ailelere destek verecek programları örnek verilebilir.

  Nüfus dağılımını etkileyen faktörler.JPG 2. Zehra
  Bayan Üye

  Cevap: Nüfus Dağılımını Etkileyen Faktörler Nelerdir Kısaca


  Nüfusu etkileyen bir çok etki bulunur. Bunlar; Eğitim imkanı olmayan yerler göç verir, iş imkanı kısıtlı yerler göç verir, savaşlar nüfus dengesini bozan bir etkendir, turizm, yer şekilleri, iklim özellikleri gibi.+ Yorum Gönder