+ Yorum Gönder
Eğitim - Haritalar Kategorilerinden Haritaların Kullanım Alanları Makalesini Okumaktasınız.
 1. Galus
  Super Moderator  Haritaların Kullanım Alanları


  KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE HARİTALAR


  Farklı Haritalar vardır ve her haritanın amacı farklı farklıdır. Bu haritalar değişik özelliktedirler ve değişik isimler almaktadırlar. kullanım amaçlarına göre haritalar 2 kısma bölünürler.  Genel olan Haritalar: Atlas ve Duvar Haritaları bunlar birinci kısımdaki genel haritalar olarak adlandırılırlar.Tabi genel haritalarda kend aralarında bir kaç guruba ayrılırlar.


  -siyasi haritalar:siyasi ve askeri blokların kıtaların sınırlarını gösterir. ülkedeki,il,ilçe,köy, gibi yerlerin sınırlarını belirten gösteren haritalara idari ismi verilmektedir.


  -Beşeri haritalar ve Ekonomik Haritalar: nufusların dağılışını,dinlerini,milliyetlerini,dil ve yaşam biçimlerini ve özelkliklerini gösterenede Beşeri olarak adlandırılırlar.
  insanların ekonomik faliyetlerini gösterenede Ekonomik haritalar adını alırlar.  -Fiziki olan Haritalar: Yeryüzünün şekil ve yükselti vs özelliklerini ova,dağ ve pluto,vadi vb. yerleri gösteren haritalara denilmektedir.bu gösterilen yerler farklı renkler ile belirtilirler. mesela,derinlikler mavi renkte yükselti basamakları yeşil, kahverengi ve sarı ilede gösterilmektedir.

  Özel olan Haritalar:özel amaçlar için hazırlanan haritalardır, bir alan jeolojisinin ,iklimi,bitki örtsünü, yollar,ulaşım vs. gösteren haritalara verilen isimdir. 2. Mrtclk
  Yeni Üye

  Cevap: Haritaların Kullanım Alanları


  Haritalar kendi aralarında farklılıklar göstermektedir.Siyasi fiziki ve özel haritalar vardır.Fiziki haritalar yeryüzü şekillerinin gösterildiği haritalardır.Dağlar ovalar ve göller bu haritalarda detaylı olarak gösterilmektedir.+ Yorum Gönder