+ Yorum Gönder
Eğitim - Genel Kültür Kategorilerinden 1961 Anayasası'nın Özellikleri Makalesini Okumaktasınız.
 1. Takva
  Bayan Üye  1961 Anayasası'nın Özellikleri


  1982 anayasası maddeleri
  1982 anayasasında yapılan değişiklikler
  1982 anayasasının maddeleri

  1961 ANAYASASI (9 Temmuz 1961)
  1.İki meclisli parlamento ( millet meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) sistemini kabul etmiştir.
  2.Kuvvetler ayrılığı prensibi getirildi.
  3.Yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulundan oluşur.
  4.Meclis yasaların kabulünde son söze sahiptir.
  5.Hukuk devleti ilkesi benimsenmiştir.
  6.Sosyal Devlet anlayışı benimsenmiştir.
  7.Seçimlerin; serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy ilkelerine göre yapılacağı belirtilmiştir.
  8.Çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasi anlayışına geçildi.
  9.Temel hak ve hürriyetlerle ilgili geniş düzenlemelere yer verilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin hangi hallerde sınırlandırılacağı belirtilmiştir.
  10.Üniversitelere TRT’ye özerk statü tanındı.
  11.Anayasa mahkemesi kuruldu
  12.DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) kuruldu.
  13.Milli Birlik komitesi kuruldu.
  14.Millet meclisi ve Cumhuriyet senatosu olmak üzere iki meclisli sistem oluşturuldu.

  İki meclisli sistem açıdan 1876 anayasasına benzemektedir !


  1961 anayasası temel hak ve özgürlüklere geniş ve ayrıntılı olarak yer verilmiştir ! 2. Zehra
  Bayan Üye

  Cevap: 1961 Anayasası'nın Özellikleri


  Türkiye'de 1960 yılında bir askeri darbe olmuştur. Bu darbe üzerinden bir yıl geçtikten sonra yani 1961 yılında yeni bir anayasa düzenlenmiş. Bu ana yasa devletimizin en uzun süre yürürlükte kalan 1924 anayasasından sonra yürürlüğe girmiştir.
  1961 ANAYASASI (9 Temmuz 1961)
  1.İki meclisli parlamento ( millet meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) sistemini kabul etmiştir.
  2.Kuvvetler ayrılığı prensibi getirildi.
  3.Yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulundan oluşur.
  4.Meclis yasaların kabulünde son söze sahiptir.
  5.Hukuk devleti ilkesi benimsenmiştir.
  6.Sosyal Devlet anlayışı benimsenmiştir.
  7.Seçimlerin; serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy ilkelerine göre yapılacağı belirtilmiştir.
  8.Çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasi anlayışına geçildi.
  9.Temel hak ve hürriyetlerle ilgili geniş düzenlemelere yer verilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin hangi hallerde sınırlandırılacağı belirtilmiştir.
  10.Üniversitelere TRT’ye özerk statü tanındı.
  11.Anayasa mahkemesi kuruldu
  12.DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) kuruldu.
  13.Milli Birlik komitesi kuruldu.
  14.Millet meclisi ve Cumhuriyet senatosu olmak üzere iki meclisli sistem oluşturuldu.+ Yorum Gönder