+ Yorum Gönder
Eğitim Bilimleri - Eğitim Kategorilerinden Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir Makalesini Okumaktasınız.
  1. Selim
    Administrator    Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir


    Bir birey, dünyaya geldiği günden itibaren sürekli bir şeyleri öğrenme içerisindedir. Anlama, kavrama ve algılama faktörleri öğrenme açısından önemlidir. Her bireyin öğrenme yetisi farklıdır. Kimi çok zekidir, okuduğunu veya anlatılanı bir defada anlar. Kimileri ise zor öğrenir, tekrar yapmak zorundadır. Bir bireyin verimli olarak bir şeyleri öğrenebilmesi için, öncelikle içinde bulunduğu ortamın uygunluğu göz ardı edilmemelidir. Odanın sesiz olması ve yeterince ışık alması öğrenmeyi kolaylaştırır. Ayrıca planlı çalışmakta öğrenmede etkili bir faktördür. Bireyin yaş, zeka açısından da gerekli olguya ulaşması gerekmektedir. Eğer birey öğrenmeye hazır değilse öğrenmede güçlük yaşanır. Öğrenme sırasında bireyin kendine program hazırlaması da öğrenmeyi kolaylaştıran bir etkendir. Öncelik olarak birey kendine bir çalışma saati ayarlamalı, öğrendiği konuların düzenli olarak tekrarını yaparak kalıcılığını sağlamalıdır.

    Öğrenmeyi etkileyen faktörler nelerdir.jpg  2. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder