+ Yorum Gönder
Eğitim - Coğrafya Kategorilerinden Asit Yağmurlarının Zararları Nelerdir Makalesini Okumaktasınız.
 1. Aylin
  Bayan Üye  Asit Yağmurlarının Zararları Nelerdir


  Asit yağmurlarının oluşturduğu zararlar

  asit yağmuru.jpg

  Asit yağmurlarının Çevre üzerindeki olumsuz etkileri
  -ormanların azalması ve ölmesine neden olurlar
  -ozon tabakasının incelmesi ve bununla beraber küresel ısınmaya neden olur
  -toprağın içindeki minarelleri öldürüp çölleşmesine neden olur
  -doğal güzellikler ve tarihi eserlere zarar verir

  Asit yağmurlarının insan üzerindeki olumsuz etkileri
  -havaya karışan zararlı gazlar neticesinde solunum yolları rahatsızlıkları yaparlar
  -toprağa karışan zararlaı maddelerle,orada yetişen meyveler sebzeler zararlı olmaya başlar
  -insanın bağışıklık sistemini zayıflatırlar

  Asit Yağmurlarının İnsanlara Etkisi

  Yaş ve kuru çökelme sonucunda atmosferden yeryüzüne geçen sülfat, nitrat gibi anyonlarla toksik metallerin, kırsal bölgelerde toprağın ve göllerin asitleşmesine neden olan ve kentlerde ise insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek düzeylere erişmelerinin yanında, toprağa çökelmeleri sonucunda da insanların özellikle çocukların sağlığını dolaylı olarak etkilediği bugün artık bilinmektedi Özellikle çoçuklarda olmak üzere solunum yolu enfeksiyonu olmak üzere çesitli iltihaplanmalar ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır.Hava kirliliği olmayan yerlerle karşılaştırıldığında, hava kirliliği olan bir yerde iki kat daha fazla insan kronik bronşitten şikayet etmektedir.

  Asit yağmurunun doğaya etkileri
  Hava kirliliğinin sonucu olan azot oksitler özellikle bitki örtüsüne zarar veriyor (asit yağmuru). Hava kirliliği, başka etmenlerin yanı sıra ormanların ölmesine de neden oluyor. 1989’a değin Almanya’daki ormanların yüzde 52’sinin hasta olduğu belirlenmişti. İsveç’te ise asit yağmuru nedeniyle 18 bin göl zarar görmüştür, 4 bin göl ise artık ölü sayılmaktadır. Güney Kutbu üzerindeki ozon katmanı 1970’lerin ortasından bu yana her yıl biraz daha inceliyor.

  Bu katmanın başka yerlerde de inceldiği, örneğin 1969-86 arasında Almanya üzerindeki bölümünün yüzde 3 oranında azaldığı belirlenmiştir. Bugünkü bilgilerimize göre ozon katmanındaki bu azalmaya kloroflüorokarbon gazları yol açıyor. Birçok ülkenin gündeminde bu koruyucu katmanı kurtarmak için alınacak önlemler tartışılmaktadır. Yeni Zelanda’da ozon katmanının yüzde 7’sinin ortadan kalkması sonucu morötesi ışınlarda yüzde 14 oranında bir artış olacağı, bunun da deri kanseri hastalıklarını yüzde 28 oranında artıracağı hesaplanmıştır. Morötesi ışınların artması ayrıca biyolojik etkinlikte de azalmaya, dolayısıyla yiyecek maddesi üretiminde önemli düşüşlere yol açmaktadır.

  Ozon katmanındaki deliğe koşut olarak sera etkisi dene bir olay daha yaşanıyor. Bu, atmosferin giderek daha çok ısınması anlamına geliyor. Sera etkisine yol açan nedenler arasında karbon dioksit, su buharı, metan (yüzde 15’i sığırlar tarafından üretilmektedir), kloroflüorokarbon ve ozon gibi ısı tutucu gazların atmosferde gittikçe çoğalması gösterilmektedir.

  Yalnızca atmosferde bulunan karbon dioksitin iki katına çıkması durumunda, yıllık sıcaklığın ortalama 3 derece artacağı düşünülüyor. Böyle bir değişimin tarıma, dolayısıyla da yiyecek maddesi üretimine yapacağı etkinin felaket düzeyinde olacağı açıktır. Bu durum, bugünkü tarım alanlarının daha kuzeye kaymasına da yol açabilir. Ama bu bölgelerde toprak o kadar verimli değildir, ayrıca güneydeki verimli topraklarda susuzluk nedeniyle çöle dönüşebilir. 2. Mrtclk
  Yeni Üye

  Cevap: Asit Yağmurlarının Zararları Nelerdir


  Asit yağmurları hem doğaya hemde camlılara zara vermektedir. Asit yağmurları bitkileri etkileyerek ormanların azalmasına neden olacaktır. Asit yağmurları sonucu havadaki zararlı gazlar insanların hastalanmasına neden olacaktır. 3. Kayıtsız Üye

  Cevap: Asit Yağmurlarının Zararları Nelerdir

  Bu site harika ellerinize sağlık+ Yorum Gönder

asit yağmurlarının zararları

asit yağmurlarının olumsuz etkileri

asit yağmurları zararlarıasit yağmurlarının zararları nelerdir asit yağmurunun zararlarıasit yağmurlarının çevreye verdiği zararlar