+ Yorum Gönder
Eğitim - Biyoloji Kategorilerinden Bitkilerde Hayat Döngüsü Nasıldır Makalesini Okumaktasınız.
 1. Selim
  Administrator  Bitkilerde Hayat Döngüsü Nasıldır


  Bitkiler kendi aralarında ikiye ayrılmaktadır. Bunlar çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkilerdir. Çiçeksiz bitkilerde hayat döngüsü, bitkilerin yapraklarının alt dallarında bulunan spor keselerinin içinde üretilen sporlarla olur. Çiçeksiz bitkilerde üreme organı olan çiçek yoktur.
  Çiçekli bitkilerde hayat döngüsü çiçek aracılığı ile gerçekleşmektedir. Tozlaşma ile çiçek tozları aynı türdeki başka bir çiçeğin dişicik tepesine ulaşır. Dişicik tepesindeki yumurtalığa ulaşan çiçek tozlarındaki erkek üreme hücrelerinden biri yumurtayı döller.Döllenmiş yumurtaya zigot adı verilir. Döllenme sonucu tohum meydana gelir. Yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur. 2. Selin
  Bayan Üye

  Cevap: Bitkilerde Hayat Döngüsü Nasıldır


  dünya üzerinde binlerce farklı bitki bulunmaktadır. Bu bitkiler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; çiçekli ve çiçeksiz bitkilerdir. bu iki bitki türü de farklı şekillerde üremektedir. sonuçta dünyanın güzelleşmesinde bitkilerin büyük katkısı vardır.+ Yorum Gönder