HİPOTEZ VE MODELLEME NEDİR

Hipotez bilimsel bir sorunun çözümü için araştırma ve gözlem yaparak oluşturulmuş deney ile doğruluğu sınanarak teoriye dönüştürülmek istenen bilgidir.
Modelleme bilim insanları tarih boyunca yaptığı bilimsel araştırmaların daha iyi anlaşılabilmesi ve üzerinde daha iyi çalışabilmek için çalışmalarının gerçeğine benzer görüntülerini yapmasıdır.