+ Yorum Gönder
Eğitim - Biyografi Kategorilerinden Ali Kuşçu'nun Hayatı ve Matematiğe Kazandırdıkları Makalesini Okumaktasınız.
 1. Bengisu
  Bayan Üye  Ali Kuşçu'nun Hayatı ve Matematiğe Kazandırdıkları


  Ali Kuşçu Matematik Dalında Eserleri Nelerdir
  Ali Kuşçu Hayatı Ve Ve Eserleri

  HAYATI
  Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed (d. 1403, Semerkant – ö. 16 Aralık 1474, İstanbul), Türk. gökbilimci, matematikçi ve dilbilimci. Gökbilimci ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, 15. yüzyıl’da Semerkant’ta doğdu. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için, ailesi “Kuşçu” lakabıyla meşhur oldu. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, Bursalı Kadızâde Rumî, Gıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî’den matematik ve astronomi dersi aldı. Daha sonra bilgisini artırmak için Kirman’a gitti. Burada Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) adlı risale ile Şerh-i Tecrîd adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu, Semerkant ve Kirman’da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey’e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu. 1449′da hacca gitmek istedi. Tebriz’de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın sözcülüğünü yaptıktan sonra II. Mehmed’in davetiyle İstanbul’a geldi. Osmanlı – Akkoyunlu sınırında II. Mehmed’in emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oldu. Ali Kuşçu, 16 Aralık 1474 tarihinde İstanbul’da öldü.


  Matematiğe Kazandırdıkları
  Ayrıca Ali KUŞÇU’ya evrensel bilim adamlığı ünvanını kazandıran etkenin Semerkant Rasathanesi’nde çalışması ve Zic-i Uluğ Bey’e (Uluğ Bey’in Kataloğu) katkıda bulunması olduğunu da belirtmemiz gerekir. Bilndiği gibi Zic-i Uluğ Bey yada Zic-i Gürgani olarak adlandırılan yıldız kataloğu, başta Uluğ Bey olmak üzere Gıyaseddin Cemşid, Kadızade Rumi ve Ali KUŞÇU’nun rasathanede yaptıkları ortak çalışmanın bir ürünüdür. Eserin hazırlanması sırasında önce Gıyaseddin Cemşid’in arkasından Kadızade Rumi’nin öldürülmesi ile yarıda kalan katalog, Ali KUŞÇU tarafından tamamlandığından, özellikle onun esere büyük katkısı oldu ki, Uluğ Bey eserin ön sözünde Ali KUŞÇU için “değerli oğlumuz” sözünü kullanarak, hem bir öğrenciden çok dost ve evlat olarak yaklaştığını ve hem de esere büyük katkısını ortaya koymaktadır. Bu nedenle Zic-i Uluğ Bey’e Ali KUŞÇU’nun bir eseri olarak bakılabilir. Bu düşünceden hareketle sözünü ettiğimiz eserin astronomiye katkısını belirtmeye çalışalım ki bu, aynı zamanda Ali KUŞÇU’nun da bilime yapmış olduğu katkılardır.
  1018 yıldızın konumunu içeren Zic-i Uluğ Bey, dört bölümü kapsar.
  Birinci bölüm, farklı kimseler tarafından kullanılan değişik kronoloji sistemlerini ,
  İkinci bölüm pratik astronomi,
  Üçüncü bölümyer merkezli evren sistemine göre hareket eden gök cisimlerinin görünen hareket konularını,
  Dördüncü bölüm ise, astroloji konusundadır.
  Astronomi ve matematik konusunda ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra bilime yaptığı katkılardan bir diğeri ise, Fatih’in teklifi ile İstanbul’a geldikten sonra başlattığı bilimsel çalışmalardır. İstanbul’da Ayasofya Medresesi (Üniveristesi) müderrisliğine (profesörlüğüne) getirildikten sonra, Osmanlı Devleti’nin ilk matematik ve astronomi hocası unvanını kazanan Ali KUŞÇU, özellikle astronomi, ve matematik konularında çağının sınırlarını aşacak kadar önemli eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmuş ve üniversitesinin programlarını yeniden düzenlemiştir. 2. Kayıtsız Üye

  Cevap: Ali Kuşçu'nun Hayatı ve Matematiğe Kazandırdıkları


  Çok güzel ama uzun 3. Kayıtsız Üye

  Cevap: Ali Kuşçu'nun Hayatı ve Matematiğe Kazandırdıkları

  Çok güzel çok işime yaradı 4. Kayıtsız Üye

  Cevap: Ali Kuşçu'nun Hayatı ve Matematiğe Kazandırdıkları

  Eyvallah elinize sağlık cok guzel proje içindi

 5. Kayıtsız Üye

  Cevap: Ali Kuşçu'nun Hayatı ve Matematiğe Kazandırdıkları

  Teşekkürler işime çok yaradı

 6. Kayıtsız Üye

  Thanks very sing !!

  Çok iyimis de biraz uzun ya

 7. Kayıtsız Üye

  Cevap: Ali Kuşçu'nun Hayatı ve Matematiğe Kazandırdıkları

  Bence güzel ama çok uzun ya

+ Yorum Gönder

ali kuşçu hayatı ve matematiğe kazandırdıkları

ali kuşçunun matematiğe katkıları

ali kuşçu hayatı ve matematiğe katkıları

ali kuşçunun kısaca hayatı ve matematiğe kazandırdıkları

ali kuşçunun hayatı ve matematiğe kazandırdıkları

ali kuşçu nun hayati ve matematige kazandirdiklari