+ Yorum Gönder
Eğitim - Bilim Ve Teknoloji Kategorilerinden Teknoloji İle İlgili Yazılar Makalesini Okumaktasınız.
 1. Ruhsar
  Bayan Üye  Teknoloji İle İlgili Yazılar


  Teknoloji hakkında Yazılar
  Teknolojiyle İlgili Yazılar

  TDK sözlüğünde bilim şöyle tanımlanıyor:

  Bilim “Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi”

  “Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi”
  “Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci”

  Bilim ile uğraşan bir kişinin bu tanımları yeterli bulmayacağını söylemeye gerek yoktur Bu nedenle, bilimin eksiksiz bir tanımını yapmaya kalkışmak yerine, onu açıklamaya çalışmak daha doğru olacaktır

  İnsan doğaya egemen olmak ister!
  Derler ki insanoğlu var oluşundan beri doğayı bilmek, doğaya egemen olmak istemiştir Bu nedenle, insan var oluşundan beri doğayla savaşmaktadır Son zamanlarda, bu görüşün tersi ortaya atılmıştır: İnsan doğayla barış içinde yaşama çabası içindedir Bence bu iki görüş birbirlerine denktir Bazı politikacıların dediği gibi, sürekli barış için, sürekli savaşa hazır olmak gerekir

  Gök gürlemesi, şimşek çakması, ayın ya da güneşin tutulması, hastalıklar, afetler, vb doğa olayları bazen onun merakını çekmiş, bazen onu korkutmuştur

  Öte yandan, bu olgu, insanı, doğadan korkusunu yenmeye ve merakını gidermeye zorlamıştır Korkuyu yenebilmenin ya da merakı gidermenin tek yolunun, onu yaratan doğa olayını bilmek ve ona egemen olmak olduğunu, insan, önünde sonunda anlamıştır Peki, insanoğlunun doğayla giriştiği amansız savaşın tek nedeni bu mudur? Başka bir deyişle, bilimi yaratan güdü, insanoğlunun gereksinimleri midir?

  Elbette korku ve merakın yanında başka nedenler de vardır İnsanın (toplumun) egemen olma isteği, beğenilme isteği, daha rahat yaşama isteği, üstün olma isteği vb nedenler bilgi üretimini sağlayan başka etmenler arasında sayılabilir İnsanın korkusu, merakı ve istekleri hiç bitmeden sürüp gidecektir Öyleyse, insanın doğayla savaşı (barışma çabası) ve dolayısıyla bilgi üretimi de durmaksızın sürecektir

  Bilim neyle uğraşır?

  Bilimin asıl uğraşı alanı doğa olaylarıdır Burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz Yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır Özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır İnsanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için var oluşundan beri tükenmez bir tutkuyla ve sabırla uğraşmaktadır

  Başka canlıların yapamadığını varsaydığımız bu işi, insanoğlu aklıyla yapmaktadır

  Bilimin gücü
  Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını koymuştur Bu süreçte, çağdaş bilimin dört önemli niteliği oluşmuştur:
  Çeşitlilik, süreklilik, yenilik ve ayıklanma

  Çeşitlilik
  Bilimsel çalışma hiç kimsenin tekelinde değildir, hiç kimsenin iznine bağlı değildir Bilim herkese açıktır İsteyen her kişi ya da kurum bilimsel çalışma yapabilir Dil, din, ırk, ülke tanımaz Böyle olduğu için, ilgilendiği konular çeşitlidir; bu konulara sınır konulamaz Hatta bu konular sayılamaz, sınıflandırılamaz

  Süreklilik
  Bilimsel bilgi üretme süreci hiçbir zaman durmaz Krallar, imparatorlar ve hatta dinler yasaklamış olsalar bile, bilgi üretimi hiç durmamıştır; bundan sonra da durmayacaktır

  Bir evrim süreci içinde her gün yeni bilimsel bilgiler, yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır Dolayısıyla, bilime, herhangi bir anda tekniğin verdiği en iyi imkânlarla gözlenebilen, denenebilen ya da var olan bilgilere dayalı olarak usavurma kurallarıyla geçerliği kanıtlanan yeni bilgiler eklenir

  Ayıklanma
  Bilimsel bilginin geçerliği ve kesinliği her an, isteyen herkes tarafından denetlenebilir Bu denetim sürecinde, yanlış olduğu anlaşılan bilgiler kendiliğinden ayıklanır; yerine yenisi konulur

  Bu noktada şu soru akla gelecektir Sürekli yenilenme ve ayıklanma süreci içinde olan bilimsel bilginin doğruluğu, evrenselliği savunulabilir mi? Bu sorunun yanıtını verebilmek için, bilimsel bilginin nasıl üretildiğine bakmamız gerekecektir Sanıldığının aksine, bilimsel bilgi üretme yolları çok sayıda değildir 2. Seher
  Üye

  Cevap: Teknoloji İle İlgili Yazılar


  Teknoloji gelişerek insanların hayatını kolaylaştırmaktadır. Günlük işlerini daha kolay yapmaktadır. İstedikleri bilgilere daha çabuk ulaşmaktadır. İnsan oğlu aklıyla teknolojinin gelişmesine sağlamaktadır. 3. Kayıtsız Üye

  Cevap: Teknoloji İle İlgili Yazılar

  çok güzel olmuş+ Yorum Gönder

teknoloji ile ilgili yazı

teknoloji ile ilgili yazılar

teknolojiyle ilgili yazılarteknoloji ile ilgili metinlerteknolojiyle ilgili yazıteknoloji ilgili yazı