+ Yorum Gönder
Eğitim - Bilim Ve Teknoloji Kategorilerinden Hava Kirliliğinin Çözüm Yolları Makalesini Okumaktasınız.
 1. SeLisYuM
  Bayan Üye  Hava Kirliliğinin Çözüm Yolları


  Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Neler Yapabiliriz?


  • Hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden olan fosil yakıtlar olabildiğince az kullanılmalı. Bunun yerine doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji vb. enerjilerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
  • Karayolu taşımacılığı yerine demiryolu ve deniz taşımacılığına ağırlık verilmelidir.Büyük kentlerde toplu taşıma hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Böylece otomobil egzoslarının neden oılduğu kirlilik azaltılabilir.
  • Sanayi kuruluşlarının atıklarını havaya vermeleri önlenmelidir.
  • Yeşil alanlar arttırılmalı, orman yangınları önlenmelidir.
  • Ozon tabakasına zarar veren maddeler kullanılmamalıdır.
 2. Kayıtsız Üye

  Cevap: Hava Kirliliğinin Çözüm Yolları


  Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. Yani hava kirliliği; atmosferin karbondioksit, karbonmonoksit ve kükürt gibi gazları gereğinden fazla içermesinden kaynaklanan bir çevre felaketidir..

  Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.

  Hava kirliliğinin nedenleri

  1. Kullanılan kalitesiz yakıtlar
  2. Egzoz gazları
  3. Kentlerin konumu
  4. Soba ve kaloriferlerin uygun şekilde yakılmaması
  5. Olumsuz hava koşulları gibi olaylardır.

  İnsan yapımı kirlilik kaynaklarını ise kabaca:

  Hava Kirliliği Çeşitleri

  Hava kirliliğini kaynaklarına göre üçe ayırabiliriz;

  1. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği
  Isınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol açar.

  2. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği

  Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör oluşturmaktadır. Buna önlem alınması için egzoz filitresinin sık sık kontrol edilmesi gerekir.

  3. Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği
  Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevrenin korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında gelmektedir. 3. Kayıtsız Üye

  Cevap: Hava Kirliliğinin Çözüm Yolları

  süper işime çok yaradı sağ olun 4. Kayıtsız Üye

  Cevap: Hava Kirliliğinin Çözüm Yolları

  Hava Kirliliğinin Çözüm yolları

  -Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

  -Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının artırılması ve yoğun hava kirliliği yaşanan illerimize doğal gazın götürülmesi gerekmektedir.

  -Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın, yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekmektedir. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek, uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır.

  -Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir.

  -Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır.

  -Bina projelerinde, baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir.

  -Motorlu taşıtlar için; karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı, sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun miktarı 0.15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir.

 5. Kayıtsız Üye

  Cevap: Hava Kirliliğinin Çözüm Yolları

  Vallahi billahide müthiş çok güzel

+ Yorum Gönder

hava kirliliğinin çözüm yolları

hava kirliliğinin çözümleri

hava kirliliğinin çözüm önerileri

hava kirliliği çözüm önerileri

hava kirliliğine çözüm önerileri

hava kirliliği çözüm yolları