+ Yorum Gönder
Eğitim - Atatürk Köşesi Kategorilerinden Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Yenilikler Makalesini Okumaktasınız.
 1. Yasemin
  Bayan Üye  Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Yenilikler


  Atatürk Dönemi Müzik Çalışmaları
  Atatürk Dönemi Ve Müzik
  atatürk döneminde müzik.jpg
  Atatürk döneminde müziğin gelişimi adına yapılan çalışmalar
  Makam-ı Hilâfet Mızıkasının İstanbul’dan başkent Ankara’ya getirilerek ‘Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti’ adı altında yeni bir yapıya dönüştürülmesi (1924).

  Tevhid-i Tedrisat Kanununun (Öğretimi Birleştirme Yasasının) yürürlüğe girmesiyle genel müzik eğitiminin lâik bir temele oturtulması (1924).

  Ankara’da Musiki Muallim Mektebinin kurulup açılması (1924).

  Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla tekke müziğinin varlık nedeni ve ortamının kaldırılması (1924).

  Müzik öğrenimi için Avrupa’ya yetenekli gençlerin gönderilmeye başlanması (1925).

  Halk müziği ezgilerinin derlenmeye başlanması (1925) ve notaya alınan ezgilerin yayımına geçilmesi (1926).

  Batı müziği bölümü eklenmiş olan İstanbul’daki Dârülelhanın konservatuvara dönüştürülmesi (1926).

  İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda geleneksel Türk Sanat Müziği eserlerinin saptanmasıyla görevli Tesbit ve Tasnif Heyeti’nin kurulması (1926) ve bu eserleri seslendirmek için Konservatuvarda İcra Heyeti’nin oluşturulması (1927).

  Avrupa’daki müzik öğrenimini tamamlayarak yurda dönen gençlerin Musiki Muallim Mektebinde görevlendirilmesi (1927-1930).turkeyarena.net

  Çok sesli müziğe temel olmak üzere müzik teorisi kitaplarının yayımlanmaya başlaması (1928)

  Balkan Oyunları Müzik Festivali’nin düzenlenmesi (1931).

  Halkevlerinin kurulması ve halkla bütünleşmek üzere etkinliklerinin başlaması (1932).

  Atatürk’ün ünlü 10. Yıl Söylevi’nde Türk müzik kültüründe “çağdaşlaşma” amacını belirtmesi (1933) ve TBMM’nin açılış söylevinde evrenselleşmeyi açıkça dile getirip kültürel hedef olarak göstermesi (1934).

  İlk Türk operası kabul edilen Öz Soy’un Adnan Saygun tarafından bestelenip sahnelenmesi (1934).

  Millî Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu’nun çıkarılması (1934).

  Müzik alanını da kapsayan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün kurulması (1935).

  Başta Paul Hindemith olmak üzere, Avrupa’dan ünlü müzik uzmanlarının davet edilerek görevlendirilmesi (1934-1935-1936).

  Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kurulması ve öğretime başlaması (1936).

  Musiki Muallim Mektebi’nin Gazi Terbiye Enstitüsü’ne aktarılarak bağlanması (1937- 1938).

  Türkiye’de bilimsel yöntemle uygulanan en büyük ve en geniş kapsamlı halk ezgileri derleme çalışmalarının başlaması (1937).

  Türkiye’nin ilk büyük halk müziği arşivi olarak Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Türk Halk Ezgileri Arşivi’nin kurulması (1937).

  Ankara’da Askerî Mızıka Okulu’nun kurularak öğretime başlaması (1938). 2. Seher
  Üye

  Cevap: Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Yenilikler


  Atatürk her zaman bir milletin sanatın her alanıyla ilgilenmesi gerektiğini savunmuştur. Bu nedenle yurdumuzda müzik gibi sanatsal faaliyetlerin her zaman teknik ve sanat açısında yükselişte olması için çalışmıştır. 3. Kayıtsız Üye

  Cevap: Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Yenilikler

  idare eder 4. Kayıtsız Üye

  Cevap: Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Yenilikler

  Tesekur. ederim

 5. Kayıtsız Üye

  Cevap: Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Yenilikler

  güzelolmuşşşşşş :::
  ::::::::::::::::::::::::::::

 6. Kayıtsız Üye

  Cevap: Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Yenilikler

  iyi işteeeee

 7. Kayıtsız Üye

  Cevap: Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Yenilikler

  abi iyi de şimdiki zaman kadar yazsaydın maddeler halinde süper olurmuş

 8. Kayıtsız Üye

  Cevap: Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Yenilikler

  çok güzel olmuş

 9. Kayıtsız Üye

  Cevap: Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Yenilikler

  çok teşekur ederim

 10. Kayıtsız Üye

  Cevap: Atatürk Döneminde Müzik Alanında Yapılan Yenilikler

  Güzel olmuş ama bugün okulda bana salak biti dediler

+ Yorum Gönder

atatürk ve müzik

atatürkün müzik alanında yaptığı yenilikler

atatürk döneminde müzik alanında yapılan yenilikleratatürkün müzik alanında yaptığı çalışmalaratatürk döneminde müzik alanında yapılan çalışmalaratatürkün yaptığı yenilikler