+ Yorum Gönder
Eğitim - Atatürk Köşesi Kategorilerinden Amasya Görüşmesi Kimler Arasında Yapılmıştır? Makalesini Okumaktasınız.
 1. Selim
  Administrator  Amasya Görüşmesi Kimler Arasında Yapılmıştır?


  Kurtuluş savaşı sırasında İstanbul ve çevresine hâkimiyet kuran Osmanlı yönetimi ile Anadolu’daki halkın desteğini alan Temsil heyeti arasında gerçekleştirilmiş olan görüşmelerdir. Görüşmelerde şu hususlarda anlaşma sağlanmıştır.

  - Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacaktır.
  - Müslüman olmayan topluluklara siyasi egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak nitelikte haklar verilmeyecektir.
  - Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti’nin hukuki varlığını İstanbul hükümeti tanıyacaktır.
  - Mebuslar Meclisi, Anadolu’da İstanbul hükümetinin uygun göreceği güvenilir bir yerde toplanacaktır. Milletvekili seçimi serbest ve müdahalesiz yapılacaktır. 2. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder