+ Yorum Gönder
Eğitim - Atatürk Köşesi Kategorilerinden Din Ve Devlet Işleri Birbirinden Ayrıldı Laiklik Getirildi Daha önce Ne Oldu Makalesini Okumaktasınız.
  1. Selim
    Administrator    Din Ve Devlet Işleri Birbirinden Ayrıldı Laiklik Getirildi Daha önce Ne Oldu


    Laiklik tanım olarak din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Buradaki asıl amaç insanların din özgürlüğünün sağlanması ve devlet yönetiminin dinden ayrılarak akla dayalı işletilmesidir. Laiklik getirilmeden önce saltanatla yönetilen devlet , laiklik ile beraber cumhuriyet sistemine geçmiştir. Aynı zamanda toplumdaki bireylerin kılık kıyafetleri, eğitim sistemi ve yaşayış biçimleri de değişime uğramıştır. Laiklik ile beraber toplumsal düzen kuralları da yeniden şekillenmiştir.  2. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder